Jesteś tutaj

Chłoniaki


CHŁONIAKI

różnorodną grupę pod względem histologicznym i immunohistochemicznym stanowią chłoniaki nieziarnicze. Częściej chorują mężczyźni. Określana jest jako systemowa choroba nowotworowa, ponieważ oprócz układu chłonnego mogą występować w obrębie skóry, ośrodkowego układu nerwowego lub przewodu pokarmowego.
 
Do czynników ryzyka należą: narażenie zawodowe na czynniki chemiczne (pestycydy, herbicydy, pochodne węglowodorów aromatycznych), wcześniejsze leczenie onkologiczne (chemioterapia, radioterapia), infekcje wirusowe (EBV, HTLV-1, HHV8, HCV), infekcje bakteryjne (Helicobacter pylori), wrodzone i nabyte niedobory odporności.

 
OBJAWY

Objawy – wystąpienie jednej z postaci chłoniaków należy podejrzewać narastającego zmęczenia w przypadku wystąpienia: gorączki, ubytku wagi ciała, potów nocnych, osłabienia, niebolesnych, powoli powiększających się węzłów chłonnych (często o miękkiej konsystencji).
LECZENIE

Leczenie – podstawową metodą leczenia jest chemioterapia, której rodzaj i intensywność zależą od typu chłoniaka, stadium zaawansowania choroby i stanu ogólnego pacjenta. Zastosowanie znajduje również radioterapia w przypadku zlokalizowanych mas nowotworowych: np. obejmujących grupę węzłów chłonnych powierzchownych lub w śródpiersiu. W przypadku rozsiewu z zajęciem szpiku kostnego stosuje się napromienianie całego ciała z następowym przeszczepem szpiku.