Jesteś tutaj

Czerniak


CZERNIAK


Czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z tkanki barwnikotwórczej zlokalizowanej w obrębie skóry, gałki ocznej oraz błony śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych, jelit i odbytnicy. Zachorowalność nie jest ograniczona wiekowo i ma tendencję wzrostową. Do czynników ryzyka zachorowania na czerniaka należą: znamiona i plamy barwnikowe skóry, oparzenia słoneczne (zwłaszcza w dzieciństwie i w młodym wieku), jasna karnacja skóry, występowanie czerniaka w rodzinie. Czerniak najczęściej powstaje w zdrowej skórze, rzadziej w znamionach barwnikowych. 
OBJAWY

Do niepokojących objawów zalicza się pojawienie się zmiany barwnikowej w zdrowej skórze i jej asymetria, nierówność brzegów, nierównomierny rozkład barwnika, wzrost rozmiarów znamienia (> 6 mm) i zmiana grubości znamienia oraz świąd.

LECZENIE

Chirurgia jest podstawową metodą leczenia. Zakres zabiegu operacyjnego zależy od stopnia zaawansowania choroby, obejmuje usunięcie podejrzanej zmiany (z szerokim marginesem zdrowych tkanek) oraz regionalnych węzłów chłonnych. Radioterapia jest leczeniem uzupełniającym, a chemioterapię stosuje się u chorych z zawansowanym lub rozsianym czerniakiem wraz z hormono- i immunoterapią.