Jesteś tutaj

Dzień Drzwi Otwartych 6 lutego 2016















































 
Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach zapewni obecność mobilnego stanowiska ZIP (Zintegrowanego Informatora Pacjenta), gdzie będzie można pobrać dane dostępowe do systemu (login oraz hasło), a także specjalisty udzielającego informacji na temat pakietu onkologicznego, programów profilaktycznych oraz wszelkich innych zagadnień dotyczących świadczeń realizowanych w ramach publicznej opieki zdrowotnej.