Jesteś tutaj

Konsultacje - cennik

 
1. Konsultacja onkologiczna 150 zł
2. Konsultacja endokrynologiczna 150 zł
3. Konsultacja internistyczna 150 zł
4. Konsultacja neurologiczna 150 zł
5. Konsultacja urologiczna 150 zł
6. Konsultacja p/bólowa 150 zł
7. Konsultacja chirurgiczna 150 zł
8. Konsultacja ginekologiczna 150 zł

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością