Jesteś tutaj

Konsultacje - cennik

1. Konsultacja onkologiczna 250 zł
2. Konsultacja endokrynologiczna 250 zł
3. Konsultacja p/bólowa 250 zł
4. Konsultacja chirurgiczna - onkologiczna 250 zł
5. Konsultacja ginekologiczna - onkologiczna 250 zł

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością