Jesteś tutaj

Nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego


OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

nowotwory stanowią zróżnicowaną grupę rozwijających się częściej u dzieci niż u dorosłych. Najczęściej zlokalizowane są w obrębie struktur mózgowia. Większość pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego to glejaki i oponiaki. W mózgu rozwijają się również przerzuty (pojedyncze lub mnogie) nowotworów zlokalizowanych w różnych narządach (np. pierś, płuco). Typ histopatologiczny ma istotne znaczenie terapeutyczne i rokownicze.


 
OBJAWY

Objawy są niecharakterystyczne: uporczywe bóle głowy, nudności i wymioty (najczęściej w godzinach rannych), napady padaczkowe objawy ogniskowe, zaburzenia widzenia, słuchu, równowagi, mowy, czucia i niedowłady.
 
LECZENIE

 
Leczenie zależy od typu histopatologicznego nowotworu, jego lokalizacji oraz stanu ogólnego chorego. Podstawową metodą jest leczenie chirurgiczne, które często jest nieradykalne i wymaga uzupełniającej radioterapii. W związku z nowoczesną techniką napromieniania (stereotaksja), możliwe jest podanie wysokich dawek promieniowania w objętości guza przy jednoczesnym zaoszczędzeniu otaczających struktur mózgu nie zajętych nowotworem. Radioterapia jest często stosowana jako samodzielne leczenie przerzutów w mózgu. Nierzadko stosowana jest chemioterapia. W wielu przypadkach w czasie radioterapii.