Jesteś tutaj

Oddział Chemioterapii Dziennej

Kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej 
dr n. med. Wiesław BalDane kontaktowe:  
 
Adres:  
Oddział Chemioterapii Dziennej  
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach   
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice 

 
Telefony:
 1. Sekretariat:  32/ 278 82 37 
 2. Dyżurka lekarska:  32/ 278 95 35 
 3. Izba Przyjęć:  32/ 278 82 30
Adres e-mail: 

oddzial.chemdziennej@io.gliwice.pl
 
  
Zespół Oddziału Chemioterapii Dziennej (OCHD) tworzą lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej. Głównym zadaniem personelu medycznego Oddziału jest zapewnienie profesjonalnej opieki chorym na nowotwory złośliwe, w przypadku których konieczne jest zastosowanie leczenia systemowego.
Oddział Chemioterapii Dziennej korzysta z wszelkich metod diagnostycznych dostępnych w COI Oddział w Gliwicach, w tym nowoczesnych badań obrazowych i laboratoryjnych, które służą lekarzom do właściwego rozpoznania i ustalenia stopnia zaawansowania nowotworu,  jak również oceny skuteczności i bezpieczeństwa zastosowanej terapii.  
Na Oddział Chemioterapii Dziennej przyjmowani są pacjenci, którzy w trakcie leczenia nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego, a konieczne do wykonania badania oraz podanie leków odbywa się w ciągu jednego dnia. Taka forma terapii pozwala chorym spędzić więcej czasu w domu, wśród bliskich, co ma istotne znaczenie w procesie leczenia.
Specjaliści OCHD prowadzą również diagnostykę nowotworów oraz konsultują pacjentów kierowanych z innych jednostek medycznych. W ramach tzw. zespołów narządowych (zespół specjalistów zajmujących się leczeniem nowotworów określonej lokalizacji lub pochodzenia) ustalają plan leczenia i wskazania do chemioterapii.  
Podstawową metodą leczenia stosowaną w OCHD jest leczenie systemowe czyli takie, w którym leki przeciwnowotworowe docierają z krwią do wszystkich części ciała.
 

Odmianami leczenia systemowego są: 

 • Chemioterapia podawana dożylnie, domięśniowo, podskórnie lub doustnie;
 • Hormonoterapia;
 • Immunoterapia (z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych);
 • Leczenie celowane w postaci tabletek lub wlewów dożylnych.

Leczenie systemowe może być stosowane:

 • przed operacją (np. w przypadku miejscowo zaawansowanego raka piersi); 
 • po operacji (np. w przypadku raka płuca); 
 • samodzielnie  - jak w przypadku wielu nowotworów, kiedy wystąpiły przerzuty do innych narządów; 
 • wraz z radioterapią.  
      Poniżej przedstawiamy Państwu listę chorób nowotworowych, których leczeniem zajmuje się Oddział Chemioterapii Dziennej COI Oddział w Gliwicach oraz metody stosowane w terapii: 
 
Rak piersi  
 • chemioterapia przedoperacyjna;  
 • chemioterapia uzupełniająca  (po zabiegu operacyjnym); 
 • Immunoterapia ( leczenie trastuzumabem); 
 • Hormonoterapia; 
 • Leczenie chorych, u których wystąpiły przerzuty do innych narządów (w tym leczenie tzw. celowane).  
Nowotwory wywodzące się z przewodu pokarmowego (rak żołądka, rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak trzustki, nowotwory podścieliska tzw. GIST)   
 • chemioterapia okołooperacyjna (rak żołądka);  
 • chemioterapia połączona z radioterapią;    
 • chemioterapia uzupełniająca  zabieg operacyjny; 
 • leczenie chorych, u których wystąpiły przerzuty do innych narządów (w szczególności leczenie tzw. celowane).  
Czerniak skóry 
 • Leczenie celowane i immunoterapia u chorych z przerzutami.  
Rak nerki  
 • Leczenie celowane  u chorych z przerzutami.  
Rak gruczołu krokowego   
 • Chemioterapia i hormonoterapia u chorych z przerzutami.  
Rak wątrobowokomórkowy    
 • Leczenie celowane  u chorych z zaawansowaną postacią choroby.  
Rak płuca (niedrobnokomórkowy)     
 • Chemioterapia i leczenie celowane  u chorych z zaawansowaną postacią choroby.  
Rak jajnika  
 • leczenie celowane  u chorych z zaawansowaną postacią choroby (lek olaparib).
Chłoniaki  ( we współpracy z Oddziałem Hematologii) 
 • chemioterapia i leczenie celowane.  
Glejaki (nowotwory złośliwe  mózgu,  we współpracy z III Kliniką Radioterapii i Chemioterapii) 
 • chemioterapia.  
 

PRAKTYCZNE  INFORMACJE 
DLA PACJENTÓW ODDZIAŁU CHEMIOTERAPII DZIENNEJ (OCHD)  
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUTU ODDZIAŁU W GLIWICACH
 

POBIERANIE KRWI  
Punkt Poboru Krwi znajduje się na drugim piętrze COI Oddział w Gliwicach przy Izbie Przyjęć.  
Pobieranie krwi do badań odbywa się w:  
 • poniedziałek-czwartek w godzinach 7.00-8.45 
 • piątek  w godzinach 7.30-8.45.
Dla chorych, którzy  zgłoszą się później lub mają wyznaczone wizyty (z badaniami krwi) po godz. 11.00, czynny jest Punkt Poboru Krwi, znajdujący się na parterze Zakładu Radioterapii. 
 
Zachęcamy Państwa, po uzgodnieniu z lekarzem, do oddawania krwi do badań w dniu poprzedzającym  zaplanowane leczenie w OCHD.  
Prosimy Pacjentów, którzy oddali krew dzień wcześniej lub mają zaplanowaną wizytę bez badań krwi, aby w dniu planowanej chemioterapii poinformowali o tym gabinet, w którym planowane jest leczenie, bądź też przekazali tę informację personelowi Izby Przyjęć. To znacznie usprawni proces przyjęcia Państwa na Oddział.
 
Gabinety Lekarskie są czynne w godz. 9.00-14.00 : 
 • Ambulatorium Chemioterapii I- pok. nr 2097  
 • Ambulatorium Chemioterapii II - pok. nr 2089  
 • Ambulatorium Chemioterapii III- pok. nr 2080  
 • Ambulatorium Chemioterapii IV- pok. nr 2079   
Izba Przyjęć jest czynna w godzinach 7.25 – 15.00.   

Tu zgłaszacie się Państwo celem:      
 1. uzyskania informacji o przyjęciach (numer gabinetu, godzina); 
 2. przyjęcia na Oddział Chemioterapii Dziennej przed podaniem chemioterapii dożylnej;   
 3. wypisania zwolnień lekarskich (tzw. L4); 
 4. odbioru Karty Informacyjnej po zakończonej chemioterapii dożylnej. 
Punkt Poboru Krwi.  

Tu zgłaszacie się Państwo w celu:
 1. pobrania krwi do badań laboratoryjnych (do godziny 8.45);  
 2. podania chemioterapii (dożylnie, domięśniowo); 
 3. podania bisfosfonianów; 
 4. wydania leków podawanych doustnie (tabletki).
 
Chemioterapia dożylna (oraz podania Herceptyny) 
 
Osoby, które zgłaszają się na Oddział celem dożylnego podania chemioterapii lub do podskórnego podania Herceptyny, uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:  
 1. Proszę zarejestrować się w Rejestracji Głównej na parterze (przy głównym wejściu COI Oddział w Gliwicach). 
 2. Proszę oddać krew do badania w Punkcie Poboru Krwi na II piętrze lub na parterze. Nie dotyczy to chorych, którzy mają inne zalecenia lekarskie z poprzedniej wizyty lub oddali krew dzień wcześniej.  
 3. Proszę zgłosić się do wyznaczonego gabinetu (numer gabinetu zostanie przydzielony w trakcie rejestracji) lub jeśli macie Państwo ze sobą telefon komórkowy, którego aktualny numer został zgłoszony w rejestracji głównej, można oczekiwać na wizytę w dowolnym miejscu Szpitala. Ok. pół godz. przed wizytą wyślemy do Państwa wiadomość o konieczności zgłoszenia się pod wskazany nr gabinetu lekarskiego.   
 4. W trakcie wizyty lekarskiej otrzymacie Państwo:   
  • wszelkie informacje dotyczące planowanego leczenia; 
  • recepty (jeśli będą potrzebne); 
  • wniosek na perukę lub/i protezę piersi (w razie potrzeby); 
  • wewnętrzne recepty na chemioterapię wraz ze skierowaniem do OCHD;  
  • potrzebne zaświadczenia lekarskie; 
  • „papierowe” skierowania na badania obrazowe
 5. Po wyjściu z gabinetu lekarskiego z receptą wewnętrzną oraz skierowaniem do OCHD, kierują się Państwo do Izby Przyjęć, a następnie  do Punktu Pobrań Krwi, gdzie opiekę nad Państwem przejmie  pielęgniarka.    
 6. Po zakończeniu chemioterapii zgłaszacie się Państwo do Izby Przyjęć celem odbioru Karty Informacyjnej i ew. zwolnienia lekarskiego tzw. druku L4. Karta Informacyjna jest niezwykle ważnym dokumentem, dlatego też prosimy nie opuszczać budynku Szpitala bez jej odbioru. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w ww. Karcie może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia, aż do zagrożenia życia włącznie. Przed udaniem się do domu proszę przeczytać zalecenia zawarte w Karcie, by upewnić się czy wszystko jest zrozumiałe. W przypadku, gdy chemioterapia kończy się po godzinie 15.00, Kartę Informacyjną wydaje pielęgniarka nadzorująca podanie chemioterapii.
Chemioterapia stosowana doustnie (tzw. „tabletkowa”) oraz podania Faslodexu
 
Pacjenci, którzy zgłaszają się na Oddział w celu przyjęcia chemioterapii w postaci tabletek lub podania Faslodexu, proszeni są o zastosowanie się do poniższych wytycznych:  
 1. Proszę zarejestrować się w Rejestracji Głównej na parterze (przy głównym wejściu). 
 2. Proszę oddać krew do badania w Punkcie Poboru Krwi na 2 piętrze lub na parterze. Nie dotyczy to chorych, którzy mają inne zalecenia lekarskie z poprzedniej wizyty lub oddali krew dzień wcześniej. 
 3. Proszę zgłosić się pod wskazany nr gabinetu, który zostanie przydzielony w trakcie rejestracji lub jeśli macie Państwo ze sobą telefon komórkowy, którego aktualny numer został zgłoszony w rejestracji głównej, można oczekiwać na wizytę w dowolnym miejscu Szpitala. Ok. pół godz. przed wizytą wyślemy do Państwa wiadomość o konieczności zgłoszenia do wyznaczonego gabinetu lekarskiego.  
 4. W trakcie wizyty lekarskiej w gabinecie OCHD  otrzymacie Państwo:   
  • wszelkie informacje dotyczące planowanego leczenia; 
  • recepty (jeśli będą potrzebne);
  • wniosek na perukę lub/i protezę piersi (w razie potrzeby);
  • wewnętrzne recepty na chemioterapię; 
  • potrzebne zaświadczenia lekarskie;
  • „papierowe” skierowania na badania obrazowe; 
  • Kartę Konsultacyjną.
 5. Po wyjściu z gabinetu lekarskiego zgłaszacie się Państwo do Punktu Poboru Krwi. Tam opiekę nad Państwem przejmuje pielęgniarka, która wyda leki do przyjmowania w warunkach domowych.    
 6. W razie konieczności wydania zaświadczenia L4, kierują się Państwo do Izby Przyjęć.   
 7. Po wydaniu tabletek mogą Państwo opuścić Szpital.   
 
Czas i kolejność przyjęć 
 
W trosce o Państwa czas i wygodę, staramy się poprawić komfort oczekiwania na przyjęcie do gabinetu lekarskiego w Oddziale Chemioterapii Dziennej. Jednym z elementów tych starań jest  system SMS-owego powiadamiania pacjentów (SPP), który: 
 1. umożliwia powiadamianie Państwa o terminie wizyty w Centrum Onkologii,  jak również o innych wydarzeniach związanych z Państwa leczeniem w naszym Szpitalu. 
 2. pozwala zawiadomić Panią/Pana o godzinie przyjęcia przez lekarza w określonym gabinecie.   
Wprowadzenie SPP umożliwia Państwu oczekiwanie na wizytę lekarską w dowolnym miejscu Centrum Onkologii-Instytutu. Otrzymana wiadomość SMS pozwoli zgłosić się do gabinetu lekarskiego na ok pół godziny przed wizytą, zapewniając Państwu większą swobodę w poruszaniu się po Szpitalu.  
 
Jednak, aby nasze wysiłki przyniosły oczekiwany skutek, prosimy o Państwa pomoc, tzn.:  
 1. prosimy sprawdzić, czy podany przez Państwa numer telefonu komórkowego  jest aktualny i w razie potrzeby, prosimy o jego uaktualnienie w Izbie Przyjęć OCHD. 
 2. zwracamy się z prośbą, aby każdy z Państwa miał przy sobie telefon i często sprawdzał, czy nie wysłaliśmy wiadomości z godziną wizyty i numerem gabinetu.   
Jeśli nie używacie Państwo telefonu komórkowego lub go ze sobą nie zabraliście,  bardzo prosimy o oczekiwanie na wizytę lekarską pod wskazanym numerem gabinetu, do którego zostali Państwo zarejestrowani.   
 
Orientacyjne godziny przyjęć:  
 • dla chemioterapii podawanej dożylnie i podskórnie (Herceptyna)-  8.45-11.15;  
 • dla chemioterapii podawanej doustnie i domięśniowo (Faslodex)- 11.30-12-30;   
 • pozostałe wizyty (w tym kontrole, płukanie portów, podanie Zoladexu/Reseligo)- po godz. 12.30.   
Proszę pamiętać, że o ostatecznej kolejności przyjęć decyduje lekarz w gabinecie.
 
Zagadnienia dotyczące wykonywania badań dodatkowych 
 
Skierowania na badania krwi i UKG (inaczej echokardiografia lub USG serca) przesyłane są elektronicznie i nie wymagają wersji papierowej.  
 
UKG wykonywane jest na pierwszym piętrze, gabinet nr 1.001 po uprzedniej rejestracji w Rejestracji Głównej.  
 
EKG wykonywane jest na pierwszym piętrze, gabinet nr 1. 037.
 
Badania wykonywane w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej: 
 • USG (ultrasonograficzne) np. jamy brzusznej, miednicy, piersi i in., 
 • RTG  np. klatki piersiowej, kości i in., 
 • TK (tomografia komputerowa) np. głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej i in.,   
 • MR (rezonansu magnetycznego) np. głowy, piersi, kręgosłupa i in. wymagają skierowań „papierowych”, które wydawane są w gabinetach lekarskich.   
 
W dniu badania zgłaszacie się Państwo do Rejestracji Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (1 piętro), bez zgłaszania się do Rejestracji Głównej. Konieczne jest dostarczenie klisz i płyt CD z poprzednich badań wykonanych poza Instytutem.    
Do badań z dożylnym podaniem kontrastu (tomografia komputerowa) potrzebny jest wynik stężenia kreatyniny (ważny 1 dzień ) oraz muszą być Państwo 6 godzin bez jedzenia. Nie mniej, proszę wziąć przyjmowane na stałe leki oraz można pić niegazowaną wodę mineralną.  

 
Do badania USG jamy brzusznej i miednicy muszą być Państwo na czczo.  
 
Scyntygrafia kości – wykonywana jest na Zakładzie Medycyny Nuklearnej (1 piętro) – należy zgłosić się  po lekkim śniadaniu z butelką wody mineralnej niegazowanej - 1,5 litra.   
 
 
 

 

Plan pomieszczeń Oddziału Chemioterapii Dziennej