Jesteś tutaj

Profesor Mieczysław Chorąży Człowiekiem Ziemi Gliwickiej 2014

Kapituła złożona z finalistów poprzednich edycji plebiscytu i przedstawicieli redakcji Nowin Gliwickich nagrodziła Statuetką Gliwicjusza Pana Profesora Mieczysława Chorążego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii i biochemii nowotworów, propagowanie profilaktyki przeciwnowotworowej oraz zainicjowanie i prowadzenie Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Uroczystość odbyła się 27 lutego w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Trudno wymienić wszystkie zasługi i osiągnięcia laureata. Profesor Mieczysław Chorąży pracuje w Instytucie Onkologii w Gliwicach nieprzerwanie od 1951 r. zajmując stanowiska od asystenta do kierownika ówczesnego Zakładu Biologii Nowotworów. Autor ponad 140 publikacji naukowych, promotor  wielu  doktoratów. W trakcie wieloletniej pracy naukowej prowadził liczne badania nad pobieraniem DNA przez komórki eukariotyczne, izolowaniem metafazalnych chromosomów komórek białaczki, strukturą powtarzających sekwencji DNA, ekspresją wczesnych genów w regenerującej wątrobie, uszkodzeniami DNA i chromosomów ludzi eksponowanych na zanieczyszczenia środowiskowe. Jako stypendysta Fundacji Rockefellera w latach 1959–1963 odbywał staże w Stanach Zjednoczonych. Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej.
Członek Polskiej Akademii Nauk (były członek Prezydium PAN), członek Polskiej Akademii Umiejętności, American Association for Cancer Research, European Association for Cancer Research, Polskiego  Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego  Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego  Towarzystwa Onkologii Klinicznej i wielu innych.