Jesteś tutaj

Rodzaj i zakres świadczeń

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
-2022-

 
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE:
 • Onkologia w Poradni Onkologicznej
 • Chirurgia onkologiczna w Poradni Chirurgii Onkologicznej
 • Endokrynologia w Poradni Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
 • Genetyka w Poradni Genetyki Onkologicznej i Diagnostyki Molekularnej
 • Leczenie bólu w Poradni Zwalczania Bólu i Medycyny Paliatywnej
 • Transplantologia w Poradni Transplantacyjnej
 
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - BADANIA DIAGNOSTYCZNE W ZAKRESIE:
 • Badania rezonansu magnetycznego (NMR)
 • Badania tomografii komputerowej (TK)
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego:
  • gastroskopia
  • kolonoskopia
 • Badania medycyny nuklearnej
 
LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE:
 • Brachyterapia
 • Chemioterapia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Endokrynologia
 • Onkologia kliniczna
 • Radioterapia
 • Terapia izotopowa
 • Transplantologia kliniczna
 •  Hematologia
 • Programy lekowe:
  • program leczenia chorych na raka piersi
  • program leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
  • program leczenia zaawansowanego raka żołądka
  • program leczenia chorych na chłoniaki złośliwe
  • program leczenia raka nerki
  • program leczenia raka wątrobowokomórkowego
  • program leczenia niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca
  • program leczenia zaawansowanego raka jelita grubego
  • program leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych
  • program leczenia chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej
  • program leczenia chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe
  • program leczenia płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi
  • program leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
  • program leczenia wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki
  • program leczenia chorych na chłoniaki CD30+
  • program leczenia pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki
  • program leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową
  • program leczenia chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
  • program leczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
  • program leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem
  • program leczenia mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej
  • program lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5Q
  • program leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem
  • program lekowy - piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe
  • program lekowy - leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
  • program lekowy - leczenie akromegalii
  • program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
  • program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem
  • program lekowy - leczenie mięsaków tkanek miękkich
  • program lekowy - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem
  • program lekowy - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy
  • program lekowy - leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego
  • leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową
  • leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy
  • leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej
  • program lekowy - leczenie raka z komórek Merkla awelumabem
  • program lekowy - leczenie choroby Cushinga
  • program lekowy - leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowatym/oksyfilnym - z komórek Hurthlea) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym
 
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE W ZAKRESIE:
 • Badania izotopowe
 • Terapia izotopowa
 • Badania genetyczne
 • Badania pozytronowej tomografii emisyjnej (PET)
 
REHABILITACJA W ZAKRESIE:
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 
PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE W ZAKRESIE:
 • Program profilaktyki raka piersi
 • Program profilaktyki raka szyjki macicy (etap diagnostyczny i pogłębiony)