Jesteś tutaj

Scyntygrafia - cennik

1. Scyntygrafia tarczycy 99mTc 180 zł
2. Scyntygrafia tarczycy 131I 250 zł
3. Scyntygrafia całego ciała (kościec) 700 zł
4. Scyntygrafia całego ciała 131I 800 zł
5. Scyntygrafia III fazowa kośćca 700 zł
6. Scyntygrafia nerek statyczna 600 zł
7. Scyntygrafia nerek dynamiczna 600 zł
8. Scyntygrafia śledziony ze SPECT CT 500 zł
9. Scyntygrafia wątroby ze SPECT CT 600 zł
10. Scyntygrafia przytarczyc ze SPECT CT 600 zł
11. Scyntygrafia perfuzyjna płuc 700 zł
12. Limfoscyntygrafia/scyntygrafia węzła wartownika 550 zł
13. Limfoscyntygrafia/scyntygrafia węzła wartownika ze SPECT CT 620 zł
14. Scyntygrafia przewodu pokarmowego 600 zł
15. Scyntygrafia uchyłku Meckela 600 zł

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością