Jesteś tutaj

Scyntygrafia - cennik

 
 
1. Scyntygrafia tarczycy 99mTc 150 zł
2. Scyntygrafia tarczycy 131I 200 zł
3. Scyntygrafia całego ciała (kościec) 600 zł
4. Scyntygrafia całego ciała 131I 700 zł
5. Scyntygrafia III fazowa kośćca 600 zł
6. Scyntygrafia nerek statyczna 500 zł
7. Scyntygrafia nerek dynamiczna 500 zł
8. Scyntygrafia śledziony ze SPECT CT 400 zł
9. Scyntygrafia wątroby ze SPECT CT 500 zł
10. Scyntygrafia przytarczyc ze SPECT CT 500 zł
11. Scyntygrafia perfuzyjna płuc 600 zł
12. Limfoscyntygrafia/scyntygrafia węzła wartownika 450 zł
13. Scyntygrafia przewodu pokarmowego 500 zł
14. Scyntygrafia uchyłku Meckela 500 zł

 

 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością