Jesteś tutaj

Scyntygrafia - cennik

1. Scyntygrafia tarczycy 99mTc 165 zł
2. Scyntygrafia tarczycy 131I 220 zł
3. Scyntygrafia całego ciała (kościec) 660 zł
4. Scyntygrafia całego ciała 131I 770 zł
5. Scyntygrafia III fazowa kośćca 660 zł
6. Scyntygrafia nerek statyczna 550 zł
7. Scyntygrafia nerek dynamiczna 550 zł
8. Scyntygrafia śledziony ze SPECT CT 440 zł
9. Scyntygrafia wątroby ze SPECT CT 550 zł
10. Scyntygrafia przytarczyc ze SPECT CT 550 zł
11. Scyntygrafia perfuzyjna płuc 660 zł
12. Limfoscyntygrafia/scyntygrafia węzła wartownika 495 zł
13. Limfoscyntygrafia/scyntygrafia węzła wartownika ze spect CT 605 zł
14. Scyntygrafia przewodu pokarmowego 550 zł
15. Scyntygrafia uchyłku Meckela 550 zł

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością