Jesteś tutaj

Spotkanie Pacjentów i Konferencja Naukowa: „1000 Transplantacji Szpiku i 2 Transplantacje Twarzy w Gliwicach” - sprawozdanie

Spotkanie Pacjentów i Konferencja pn. „1000 Transplantacji Szpiku i 2 Transplantacje Twarzy w Gliwicach”, które odbyło się 5 października 2015 roku w Instytucie Onkologii w Gliwicach było okazją do podsumowania dotychczasowej pracy i uczczenia sukcesu Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, którym niewątpliwie jest liczba 1000 przeprowadzonych zabiegów auto- i allotransplantacji komórek krwiotwórczych.
 
Po przywitaniu gości oraz oficjalnym otwarciu konferencji przez Prof. Bogusława Maciejewskiego, w wykładzie otwierającym, Prof. Sebastian Giebel – Kierownik Kliniki przedstawił jej historię oraz bieżącą działalność. „Pierwsza transplantacja szpiku odbyła się w kwietniu 2010 r. W 2014 r. wykonano pierwszą transplantację od dawcy haploidentycznego. Do niedawna takie transplantacje były uważane za obarczone wyjątkowo dużym ryzykiem powikłań i rozważano je jako leczenie eksperymentalne, przy braku innych opcji. W ostatnich latach opracowano nowe techniki, które zwiększają bezpieczeństwo tej metody. W sytuacji, kiedy nie mamy idealnie dobranego dawcy, coraz śmielej sięgamy właśnie po ten wariant” - wyjaśnił Prof. Giebel.
W Polsce od 1997 roku wykonuje się przeszczepienia szpiku od dawców niespokrewnionych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pionierska działalność Prof. Jerzego Hołowieckiego, konsultanta Kliniki. Dostępność dawców niespokrewnionych jest coraz większa, co wynika z rosnącej liczby zarejestrowanych woluntariuszy. Polski rejestr należy do największych na świecie.
 
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele władz, środowiska naukowego, lekarze ze współpracujących z Instytutem ośrodków oraz pacjenci. Swoją obecnością uświetnili tę uroczystość m.in.: Prof. Damian Czyżewski - Prorektor ds. klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prof. Jerzy Wojnar – Prodziekan ds. studenckich ŚUM, dr hab. Grzegorz Budziński - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, dr hab. Jan Sarna - Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz Prof. Aleksander Skotnicki - ordynator Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Samorząd miasta reprezentował Andrzej Karasiński – Sekretarz Miasta Gliwice, natomiast Śląski Urząd Wojewódzki – Ireneusz Ryszkiel – Dyrektor Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej. Wszyscy goście przekazali gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów, również tych opartych na pomyślnej współpracy pomiędzy instytucjami.
 
Ogromnie doceniamy obecność pacjentów, którzy zechcieli uczestniczyć w tym spotkaniu. Kilkoro z nich opowiedziało zgromadzonym o swoich doświadczenia związanych z chorobą, procedurą transplantacji oraz ich życiu po zakończeniu leczenia. Co więcej, wyrazili bezcenne dla nas słowa uznania i podziękowań. Dla całego zespołu Kliniki było to nieocenionym źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.
Transplantacja szpiku kostnego jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia chorób, które do niedawna uważano za nieuleczalne. Uczestniczka spotkania, była pacjenta Kliniki, w swoim wystąpieniu zaapelowała: „Kiedy usłyszy się diagnozę: białaczka, to od razu człowiek myśli koniec, a tak nie jest. Dobrze, żeby wszyscy ludzie wiedzieli o tym, że to jest choroba, może nie jak każda inna, ale która w XXI wieku jest chorobą wyleczalną, przez którą można przejść i normalnie żyć”. Dlatego też, w obliczu stale rosnącej liczby zachorowań na choroby układu krwiotwórczego, popularyzacja transplantacji komórek krwiotwórczych jako metody leczenia niezbędnej we współczesnej medycynie stanowiły dodatkową przesłankę do zorganizowania tego spotkania.
 
W dziedzinie transplantologii Instytut Onkologii w Gliwicach to nie tylko transplantacje szpiku, a od 2013 roku również, unikatowe na skalę światową, transplantacje twarzy oraz narządów szyi, a to dzięki Zespołowi Chirurgów Rekonstrukcyjnych z Prof. Adamem Maciejewskim na czele, który w trakcie konferencji przedstawił wyniki dotychczasowej pracy zespołu, w tym doświadczenia własne w allogenicznych transplantacjach twarzy.
 
Sesje naukowe w trakcie drugiej części konferencji poświęcone były zagadnieniom transplantacji komórek krwiotwórczych w dobie leków ukierunkowanych na cele molekularne. Wykłady przedstawili Prof. Jerzy Hołowiecki, dr Włodzimierz Mendrek, Prof. Sebastian Giebel, dr Tomasz Czerw oraz dr hab. Sebastian Grosicki z Oddziału Hematologicznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Następująca później dyskusja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z kolegami ze współpracujących ośrodków hematologicznych z całego kraju, którzy obdarzając nas zaufaniem, kierują do Instytutu swoich pacjentów.
 
GALERIA Z KONFERENCJI