Jesteś tutaj

Sprostowanie informacji dotyczącej listu otwartego do Ministra Zdrowia

W związku z opublikowaną w mediach informacją na temat listu otwartego wystosowanego dnia 15.10.2015 r. przez kierowników klinik i zakładów naukowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii do Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Onkologii i Hematologii informujemy, iż kierownicy klinik i zakładów naukowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach nie byli jego sygnatariuszami, nie popierają jego treści ani nie zostali poinformowani o jego przekazaniu.