Jesteś tutaj

Uroczystość wręczenia dyplomów

Dnia 18 grudnia 2015 roku odbyła się w Instytucie Onkologii w Gliwicach podwójna uroczystość: wręczenia dyplomów samodzielnym pracownikom naukowym Instytutu, którzy w roku 2015 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego oraz wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym pracę naukową w zakresie onkologii klinicznej lub doświadczalnej. Laureatem tegorocznej nagrody jest dr hab. Tomasz Rutkowski wraz z zespołem autorów z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, który opublikował cykl prac dotyczących czynników prognostycznych w leczeniu raków głowy i szyi:
  • Rutkowski T, Wygoda A, Składowski K, Hejduk B, Rutkowski R, Kołosza Z, Maciejewski B: Prognostic role of tumor volume for radiotherapy outcome in patient with T2 laryngeal cancer. Strahlenther Onkol. 2013;189(10):861-6.
  • Rutkowski T: Impact of initial tumor volume on radiotherapy outcome in patients with T2 glottic cancer. Strahlenther Onkol. 2014;190(5):480-4.
  • Rutkowski TW, Maciejewski B, Kołosza Z, Wygoda A, Składowski K, Hejduk B, Rutkowski R: The effect of tumor volume on radiotherapy outcome and correlation with other prognostic factors in patients with T2 supraglottic cancer. Contemp Oncol (Pozn). 2014;18(6):429-35.
  • Rutkowski T: The role of tumor volume in radiotherapy of patients with head and neck cancer. Radiat Oncol. 2014;9:23
 
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskało w tym roku 13 osób, natomiast 4 pracowników Instytutu otrzymało stopień doktora habilitowanego.
Nowo promowani doktorzy to: Dawid Bodusz, Andrzej Czuba, Anna Drosik, Alicja Dyla, Bartosz Elsner, Beata Hejduk, Iwona Kulik-Parobczy, Małgorzata Oczko-Wojciechowska,  Andrzej Piela, Maciej Pelak, Agnieszka Toma-Jonik, Małgorzata Wrześniak i Artur Zakowicz; - doktorzy habilitowani: Sławomir Blamek, Beata Jurecka-Lubieniecka, Aleksandra Rusin oraz Tomasz Rutkowski
W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego - Prof. Jacek Fijuth, Członkowie Komisji ds. Przewodów Doktorskich, Profesorowie Instytutu w Gliwicach, Szambelan oraz zaproszeni goście.
Wszystkim laureatom oraz mianowanym doktorom i doktorom habilitowanym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszego rozwoju kariery naukowej.