Jesteś tutaj

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas zamknięcia ulicy Królewskiej Tamy i ul. Sienkiewicza w Gliwicach

W związku z kontynuacją budowy DTŚ – odcinek G2, Eurovia Polska S.A. jako Lider Konsorcjum, zawiadamia, że z dniem 11 i 12 maja 2015 roku planowane jest wprowadzenie V etapu Zmian Organizacji Ruchu w mieście Gliwice
 
Wobez powyższego w dniu 11 maja br. Zostanie wprowadzona czasowa organizacja rchu dla zamknięcia ul. Królewskiej Tamy przy równoczesnym otwarciu nowo wybudowanego przejazdu przez wiadukt oraz kładkę w połączeniu strefy ul. Franciszkańskiej i Robotniczej na wysokości ul. Odlewników i Paulińskiej. Zmiany organizacji ruchu polegać będą na:
  • całkowitym zamknięciu ulicy Królewskiej Tamy na odcinku od skrzyżowania ul. Błogosławionego Czesława/Królewskiej Tamy do skrzyżowania ul. Robotnicza/Królewskiej Tamy w terminie od 11.05.2015r. do 30.06.2015 r. dla ruchu kołowego
  • otwarcia przejazdu i przejścia przez nowy obiekt w połączeniu ul. Robotniczej i Franciszkańskiej
 
W dniu 12 maja br. Zostanie wprowadzona czasowa organizacja dla zamknięcia ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania ul. Dubois /przed przejazdem kolejowym/ do miejsca wjazdu na parking Onkologii od ul. Sienkiewicza przy równoczesnym udrożnieniu jednokierunkowego przejazdu przez Plac budowy z ul. Wybrzeża Armii Krajowej i przejazdu przez ul. Śliwki w kierunku ul. Toszeckiej. Zmiany organizacji ruchu polegać będą na:
  • całkowitym zamknięciu ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania ul. Dubois /przed przejazdem kolejowym/ do miejsca wjazdu na teren parkingu Onkologii od ul. Sienkiewicza w terminie od 12.05.2015 r. do 31.07.2015 r. dla ruchu kołowego i pieszego z zapewnieniem dojazdu do Fabryki Drutów i Fabryki Łańcuchów oraz budowy, zostanie rozebrany obecnie funkcjonujący tymczasowy przejazd przez plac budowy
  • otwarciu jednokierunkowego przejazdu na kierunku wyjazdowym z Wybrzeża Armii Krajowej przez plac budowy DTŚ w ciągu ul. Śliwki w kierunku ul. Toszeckiej