Jesteś tutaj

Zabieg replantacji powłok okolic twarzoczaszki przeprowadzony przez Zespół Prof. Adama Maciejewskiego

Zespół Pod kierownictwem Prof. Adama Maciejewskiego przeprowadził w nocy 02/03 sierpnia br. jeden z największych zabiegów replantacji powłok okolic twarzoczaszki. 26-letnia pacjentka poddana została zabiegowi replantacji powłok  okolic mózgo- i twarzoczaszki oraz części szyi. Pomimo  granicznego czasu 8 godzin niedokrwienia zimnego udało się przywrócić prawidłowe ukrwienie i żywotność replantu. Przywrócono w całości oderwane powłoki mózgo- i twarzoczaszki z wykorzystaniem licznych mikrozespoleń tętniczych i żylnych o średnicy poniżej 1 mm. Chora jest już uruchomiona, w stanie dobrym, bez ubytków neurologicznych w zakresie funkcji regionu głowy i szyi, bez jakiejkolwiek czynnej infekcji.
Bardzo dobra reakcja i szybko przeprowadzona akcja ratunkowa oraz tempo działania Oddziału Ratunkowego szpitala w Sosnowcu stanowią istotny element skutecznej replantacji.  Sam zabieg trwał ok. 8 godzin, udział w nim wzięło 5 chirurgów z Zespołu Rekonstrukcyjnego oraz 2 anestezjologów i 4 instrumentariuszki, którzy również szybko i sprawnie zostali zmobilizowani pomimo braku ostrych dyżurów chirurgicznych. Pacjentka będzie hospitalizowana do czasu całkowitego wygojenia.