Jesteś tutaj

Zakład BrachyterapiiKierownik Zakładu Brachyterapii
dr hab. n. med. Piotr Wojcieszek

 
Rejestracja: (32) 278-92-57
Sekretariaty: (32) 278-92-60, (32) 278-92-58
E-mail: piotr.wojcieszek@gliwice.nio.gov.pl

 


Centrum Onkologii w Gliwicach jest ośrodkiem referencyjnym brachyterapii
(Nucletron B.V.)

Zakład Brachyterapii prowadzi leczenie promieniami kontaktowe, polegające na umieszczaniu źródeł promieniowania bezpośrednio w guzie (brachyterapia śródtkankowa) lub w najbliższym jego sąsiedztwie (brachyterapia dojamowa, wewnątrzprzewodowa). Taka metoda leczenia promieniami pozwala na podanie wysokiej dawki promieniowania w zmienionym chorobowo obszarze przy jednoczesnej optymalnej ochronie tkanek zdrowych. W skład Zakładu Brachyterapii wchodzą dwie pracownie:
 • Pracownia Brachyterapii Konformalnej 3D
 • Pracownia Brachyterapii Raka Piersi
Zakres działań podejmowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat:
 • Szerokie wykorzystanie brachyterapii HDR jako metody kojarzonej z innymi  metodami leczenia przeciwnowotworowego (chirurgią, teleradioterapią).  Brachyterapia HDR jako leczenie uzupełniające (boost) w raku piersi, nowotworach głowy i szyi, mięsakach.
 • Wprowadzenie do praktyki klinicznej techniki wielodrenowej napromieniania piersi po częściowym zabiegu chirurgicznym – APBI (Acelerated Partial Breast Irradiation – częściowe przyśpieszone napromieniowanie piersi). Wprowadzenie tej techniki w ściśle zdefiniowanych przypadkach raka piersi jako metody leczenia uzupełniającego po oszczędzających zabiegach chirurgicznych umożliwia skrócenie całkowitego czasu radioterapii do tygodnia, przy dobrej tolerancji i porównywalnej z innymi metodami radioterapii skuteczności.
 • Wypracowanie i realizacja optymalnych procedur Quality Assurance w Zakładzie Brachyterapii, co daje gwarancję powtarzalności zabiegów terapeutycznych, stwarza możliwość precyzyjnego porównania różnych technik brachyterapii, zmniejsza prawdopodobieństwo występowania powikłań popromiennych oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy personelu.
 • Brachyterapia HDR jako monoterapia raka prostaty.
 • Brachyterapia HDR jako leczenie uzupełniające (boost) po teleradioterapii raka prostaty.
 • Dalsza realizacja protokołu ratunkowego leczenia raka prostaty po wcześniejszym leczeniu promieniami.
 • Wprowadzenie zaleceń GEC-ESTRO w planowaniu brachyterapii raka szyjki macicy pod kontrolą obrazowania 3D TK/MR/USG.

Wskazania do brachyterapii.

Brachyterapia jest leczeniem miejscowym; dlatego tylko w ściśle określonych sytuacjach klinicznych może być stosowania jako jedyna metoda terapii. Najczęściej stanowi element leczenia skojarzonego z teleradioterapią i/lub chirurgią (w sekwencji śródoperacyjnej lub okołooperacyjnej).
W Zakładzie Brachyterapii leczenie stosowane jest w następujących wskazaniach klinicznych:
 • nowotwory narządów rodnych (szyjka, trzon, pochwa, srom)
 • nowotwory piersi
 • nowotwory prostaty
 • nowotwory regionu głowy i szyi
 • nowotwory przewodu pokarmowego (przełyk, wpust, drogi żółciowe, trzustka, odbyt)
 • nowotwory dróg oddechowych (tchawica, oskrzela, płuca)
 • nowotwory tkanek miękkich, przestrzeni zaotrzewnowej (mięsaki)
 • nowotwory cewki moczowej
 • keloidy (bliznowce - nieonkologiczne).

W Zakładzie Brachyterapii stosowane są nastpujące techniki leczenia:
 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem standardowym (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D(HDR 192Ir)
 • Brachyterapia śródtkankowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem standardowym (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzprzewodowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem standardowym (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia wewnątrzjamowa z planowaniem 3D pod kontrolą obrazowania (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia powierzchniowa z planowaniem standardowym (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia powierzchniowa z planowaniem 3D (HDR 192Ir)
 • Brachyterapia śródoperacyjna (HDR 192Ir)

Wyposażenie Zakładu
 • 3 microselectrony HDR 192Ir
 • tomograf komputerowy
 • zintegrowany  system planowania brachyterapii IBU (Integrated Brachytherapy Unit)
 • system planowania MasterPlan sieciowo połączony z IBU, tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym
 • system planowania brachyterapii prostaty oparty na obrazowaniu USG w czasie rzeczywistym Oncentra Prostate (USG połączone bezpośrednio z systemem planowania)
 • tor wizyjny umożliwiający stałą obserwację chorego oraz jego czynności życiowych w trakcie napromieniania
 • kardiomonitor
 • 3 sale zabiegowe przystosowane do wykonywania zabiegów w pełnym znieczuleniu, będące jednocześnie bunkrami, w których odbywa się napromienianie
 • pracownia, w której wykonywane są indywidualne aplikatory.
Dzięki takiemu wyposażeniu aplikacje źródeł promieniotwórczych, planowanie leczenia i samo napromienianie może odbywać się bez zmiany pozycji chorego (co jest warunkiem precyzji całej procedury) z możliwością pełnej kontroli czynności życiowych chorego przez zespół leczący w trakcie całego zabiegu.
 

Badania naukowe

Zakład Brachyterapii jest zaangażowany w prace naukowo-badawcze, współpracując z pozostałymi klinikami i zakładami Centrum Onkologii-Instytutu w Gliwicach. W 2012 roku pracownicy naukowi Zakładu brali udział w sześciu projektach badawczych (w tym w dwóch własnych). W 2013 roku planowe zadania badawcze Zakładu to:
 • Zbadanie wartości predykcyjnej i prognostycznej obrazowania NMR i PET w planowaniu i dla oceny skuteczności radiochemioterapii i brachyterapii zaawansowanego raka szyjki macicy.
 • Markery molekularne oraz metody obrazowania funkcjonalnego NMR jako narzędzia dla racjonalizacji wyboru schematu leczenia raka gruczołu krokowego. 

Działalność dydaktyczna

Zakład Brachyterapii prowadzi staże i szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, techników elektroradiologii i fizyków medycznych z innych ośrodków krajowych a także zagranicznych. Szkolili się u nas lekarze i fizycy z Grecji, Hongkongu, Maroka, Omanu, Rosji, Serbii.
Galeria