Jesteś tutaj

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii OnkologicznejKierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej
i Endokrynologii Onkologicznej
dr hab. n. med. Daria Handkiewicz-Junak, profesor Instytutu


Sekretariat Kierownika Zakładu
tel. 32 278 93 01, 278 93 39 fax 32 231 35 12
e-mail: emilia.kulik@gliwice.nio.gov.pl
W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej zajmujemy się diagnostyką i leczeniem szczególnej grupy nowotworów – to jest nowotworów układu dokrewnego (zwanego także układem wydzielania wewnętrznego lub układem hormonalnym). Leczenie to wymaga łączenia wiedzy z zakresu trzech dużych dziedzin - onkologii, endokrynologii i medycyny nuklearnej.  Nasz zespół specjalistów zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym choroby takich gruczołów jak tarczyca, przytarczyce, nadnercza, przysadka i inne. Ponieważ choroby tych narządów często powiązane są z zaburzeniami ich funkcji, zajmujemy się terapią nie tylko guzów nowotworowych,  zarówno łagodnych jak i złośliwych, ale także różnych zaburzeń hormonalnych związanych z chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi. W chorobach narządów wydzielających hormony bardzo istotne jest wczesne rozpoznanie sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z nowotworem złośliwym i wymagane jest intensywne leczenie onkologiczne, a kiedy zmiany mają charakter łagodny i mogą być leczone zachowawczo. Stąd, ważnym elementem naszej pracy jest wczesne rozpoznawanie i diagnostyka różnych chorób ukłądu wydzielania wewnętrznego.

W Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej tworzymy unikalny, wielodyscyplinarny zespół lekarzy specjalistów, którzy wspólnie decydują o rozpoznaniu i wyborze najlepszej metody leczenia. Oprócz endokrynologów, onkologów-radioterapeutów i specjalistów medycyny nuklearnej w zespole tym biorą udział chirurdzy (zatrudnieni w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej), specjaliści - histopatolodzy (z Zakładu Patologii Nowotworów Instytutu) oraz specjaliści onkologii klinicznej (współpracujemy z III Kliniką Radioterapii i Chemioterapii Instytutu). W ten sposób wspólnie decydujemy, kiedy w danym przypadku najlepiej zastosować operację, a kiedy zdecydować się  na leczenie nieoperacyjne – albo przez podanie izotopu promieniotwórczego, przez napromienianie albo przez leczenie farmakologiczne.

Oprócz grona lekarzy – specjalistów endokrynologii, medycyny nuklearnej, radioterapii onkologicznej, a także lekarzy kształcących się w zakresie chorób wewnętrznych dla optymalnego leczenia wspierają ich fizycy i zespół techników (zajmujący się optymalnym zaplanowaniem i przeprowadzeniem terapii izotopowej i badań scyntygraficznych), pielęgniarki oraz inni pracownicy medycznie wyspecjalizowani w stosowaniu metod medycyny nuklearnej i endokrynologii. Grupa biologów molekularnych, zatrudnionych w Zakładzie wykorzystuje najnowocześniejsze metody diagnostyki genetycznej i biochemicznej (badania DNA, RNA i białek), które wykorzystujemy w diagnozowaniu chorób i doborze optymalnego leczneia. Dzięki temu już dzisiaj możemy na podstawie badania krwi pacjenta przewidywać ryzyko niektórych typów raka tarczycy czy nowotworów nadnerczy, a przez badanie materiału tkankowego pobranego w czasie operacji metodami molekularnymi uściślać nasze rozpoznanie i opracowywać nowe metody leczenia w różnych rodzajach nowotworów.
W skład zespołu wchodzi również psycholog-psychoterapeuta, który dba o emocjonalny komfort chorych; cały zespół lekarski i pielęgniarski pod jego kierunkiem stara się zapewnić holistyczne spojrzenie na zagadnienia zdrowia i choroby. 

Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej jest najstarszym w Polsce i największym ośrodkiem leczenia chorych na raka tarczycy. Nasi pacjenci są objęci kompleksową opieką od rozpoznania choroby nowotworowej do jej wyleczenia i nie muszą szukać lekarzy różnych specjalności dla przeprowadzenia kolejnych etapów terapii. Mamy pod swoją opieką ponad 5000 chorych na raka tarczycy, którzy po leczeniu są poddawani szczegółowym okresowym badaniom kontrolnym – dzięki temu ponad 90% naszych chorych wraca do pełnego zdrowia i aktywności. Możemy się w tej chorobie pochwalić naprawdę dużym doświadczeniem, którym dzielimy się z kolegami w całej Polsce na organizowanych przez nas konferencjach naukowych. Wspólnie opracowaliśmy wytyczne diagnostyki i leczenia raka tarczycy pod redakcją prof. Barbary Jarząb.
W pracowni  scyntygrafii wykonujemy pełne spektrum badań obrazowych za pomocą izotopów radioaktywnych, co jest pomocne w rozpoznaniu i określeniu zaawansowania wielu chorób nowotworowych – nie tylko nowotworów tarczycy, ale także nowotworów piersi, prostaty, płuc, układu krwiotwórczego i innych. W niektórych chorobach nowotworowych możemy zaproponować leczenie izotopowe wtedy, kiedy zawodzą inne metody terapeutyczne.

Nasze możliwości diagnostyczne i lecznicze wykorzystujemy także w chorobach nienowotworowych. Znaczną część naszej działalności stanowi diagnostyka i leczenie chorób tarczycy, w tym wola guzkowego, nadczynności i niedoczynności tarczycy. Łączymy możliwości endokrynologii i medycyny nuklearnej, stosując jod promieniotwórczy żeby uniknąć operacji tarczycy, a także możliwości endokrynologii i radioterapii, kiedy potrzebne jest leczenie powikłań ocznych w przebiegu chorób tarczycy. Dzięki bardzo szerokiej palecie badań scyntygraficznych możemy dopomóc w rozpoznaniu niektórych chorób nadnerczy, przysadki czy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego, kiedy zawodzą badania radiologiczne.

W ramach Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej działa:
·        Oddział Kliniczny Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
·        Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii
·        Zakład Diagnostyki PET
·        Pracownia Scyntygrafii


Zróżnicowany rak tarczycy u dzieci (pdf)
Podsumowanie wyników leczenia zróżnicowanego raka tarczycy (pdf)


ODDZIAŁ KLINICZNY MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ


W oddziale leczeni są ci pacjenci Zakładu, u których planujemy stosowanie procedur diagnostycznych lub terapeutycznych które wymagają hospitalizacji. Część pacjentów musi być leczona w szpitalu ze względu na ciężkość choroby, z kolei inni chorzy muszą na czas terapii izotopowej (związany z doustnym lub dożylnym podaniem radioaktywnych substancji) być odizolowani, by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę radiologiczną. Oddział, znajdujący się w zabytkowym przedwojennym budynku starego Instytutu Onkologii, został w 2001 roku poddany bardzo gruntownemu remontowi generalnemu. Dzięki temu zapewnia zarówno komfortowe warunki Pacjentom, a w przypadku konieczności leczenia izotopowego gwarantuje pełne bezpieczeństwo. Dzięki specjalnym rozwiązaniom (ołowiane ściany, nadzorowane śluzy, aparatura pomiarowa monitorująca poziom promieniowania) oraz najnowocześniejszej instalacji sanitarnej niemieckiej firmy Roediger gwarantującej oczyszczenie ścieków z niebezpiecznych izotopów zapewniamy najwyższy stopień ochrony radiologicznej, zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego. Pacjenci poddawani terapii izotopami promieniotwórczymi są hospitalizowani w wydzielonej części oddziału i nie mogą go opuszczać. Pozostali chorzy cieszą się większą swobodą, w niektórych przypadkach w trakcie procedur diagnostycznych chorzy mogą mieszkać poza szpitalem (np. w położonym obok budynku hotelowym Centrum Onkologii). Wszyscy chorzy leczeni na naszym oddziale, mogą również korzystać z pełnej oferty procedur radioterapii oraz innych technik diagnostyczno-terapeutycznych, stosowanych w Centrum Onkologii w Gliwicach.


PORADNIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII


Poradnia Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii prowadzi ambulatoryjną diagnostykę i leczenie pacjentów. W Poradni równocześnie przyjmują specjaliści endokrynolodzy oraz onkolodzy. Lekarze pracujący w Poradni mają na miejscu do dyspozycji nowoczesne aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej, a we współpracy z cytologami z Zakładu Patologii Nowotworów wykonują biopsje cienkoigłowe tarczycy, które pozwalają na pełną diagnostykę chorób nowotworowych i nienowotworowych tego narządu. Dostępna jest pełna gama badań laboratoryjnych, w tym wszystkich badań hormonalnych, niezbędnych w onkologii i endokrynologii. 
 

PRACOWNIA SCYNTYGRAFII

W Zakładzie dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami do diagnostyki obrazowej, pracującymi w oparciu o tomografię emisyjną pojedynczego fotonu w fuzji z badaniem tomografii komputerowej (tzw. gamma-kamera SPECT/CT). Dysponujemy również gamma-kamerami do badań tarczycy oraz całego ciała. Bezpośrednio współpracujemy z Zakładem Diagnostyki PET (który podobnie posługuje się metodami medycyny nuklearnej do diagnozowania chorych, wydzielił się w roku 2011 z Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej), gdzie wykonywane są scyntygrafie metodą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET/CT).