Jesteś tutaj

Ziarnica złośliwa


ZIARNICA ZŁOŚLIWA

jest typem chłoniaka ziarniczego (choroba Hodkina), najczęściej ogranicza się do węzłów chłonnych. Występuje rzadko. Mężczyźni chorują częściej niż kobiety. Obserwujemy dwa szczyty zachorowalności, pierwszy około 25 roku życia, drugi po 50 roku życia. 

  


OBJAWY

Objawy – do typowych objawów zalicza się trzy objawy, tj.: gorączkę, ubytek masy ciała i powiększone węzły chłonne. Poty nocne (zlewne) mogą, ale nie muszą współistnieć.
 LECZENIE

Leczenie – wiodącą metodą jest chemioterapia. Radioterapia obejmuje nad- lub podprzeponowy układ węzłów chłonnych.