Jesteś tutaj

27 mln zł na stworzenie repozytorium genetycznego nowotworów i modernizację biobanku

27 mln zł na stworzenie repozytorium genetycznego nowotworów i modernizację biobanku
 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach jest jednym z realizatorów projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki MOSAIC”. Jego liderem jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, a partnerami Politechnika Poznańska i Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowita jego wartość to blisko 230 mln zł, z czego Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach otrzyma prawie 27 mln zł.

- Głównym celem projektu jest stworzenie unikatowej platformy MOSAIC, umożliwiającej stosowanie sztucznej inteligencji do prowadzenia nowatorskich badań integrujących wielowymiarowe dane biomedyczne i kliniczne dla uzyskania nowej wiedzy i narzędzi na potrzeby powszechnie dostępnej, spersonalizowanej profilaktyki, diagnostyki i terapii medycznej – tłumaczy dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. – Udział Instytutu w projekcie pozwoli, poprzez realizację jego celów, na rozwój nowatorskiej diagnostyki molekularnej wykorzystywanej w procesie leczenia pacjentów onkologicznych – dodaje.

W ramach projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki MOSAIC” w gliwickim Instytucie powstanie nowoczesny biobank, spełniający najwyższe, światowe standardy pobierania, przechowywania i udostępniania materiału biologicznego pozyskiwanego od chorych na nowotwory złośliwe. Wymaga to jednak adaptacji pomieszczeń, przygotowania instalacji monitorującej zamrażarki głębokiego mrożenia oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt.

Z pewnością powstanie takiego biobanku zwiększy potencjał naukowo-badawczy w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, ale również wpłynie na postęp badań translacyjnych, czyli takich, których wyniki przekładają się na praktykę kliniczną – ocenia dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski, zastępca dyrektora ds. naukowych NIO w Gliwicach.

W ramach projektu w Gliwicach powstanie również Laboratorium Genomu Onkologicznego, którym kierować będzie dr hab. Małgorzata Oczko-Wojciechowska. Trzeba je wyposażyć w sekwenator nowej generacji średniej przepustowości, serwery przechowujące dane oraz aparaty do automatycznego wykonania reakcji. W planach jest również stworzenie Laboratorium Analiz Polimorfizmów, w którym oceniane będą warianty tego samego genu, czyli polimorfizmy pojedynczego nukleotydu oraz ich związek z odpowiedzią na zastosowane leczenie.

Niezbędne prace i zakupy zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dofinansowania przyznanego Narodowemu Instytutowi Onkologii w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

- Tego typu inwestycje pozwolą nam dorównać kroku najlepszym światowym ośrodkom onkologicznym, albowiem w niedalekiej przyszłości leczenie onkologiczne będzie dobierane „na miarę” indywidualnego pacjenta. Standardy leczenia dedykowane dla konkretnych histologicznych typów nowotworów, oparte o wieloletnie doświadczenie pochodzące z obserwacji setek i tysięcy podobnych chorych, ustąpią miejsca spersonalizowanej recepturze różnorodnych terapii ukierunkowanych nie – jak to ma miejsce dziś – na jeden wybrany cel, lecz na wiele z nich – podsumowuje prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, dyrektor Oddziału NIO w Gliwicach.