Jesteś tutaj

28.11.2922 - Obrony rozpraw doktorskich

     Zapraszamy Państwa na publiczne obrony  rozpraw  doktorskich, które odbędą się 
w dniu 28.11.2022 roku w Audytorium im. J. Święckiego, Narodowego Instytutu Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach. 
 
Godz. 11.00 obrona rozprawy doktorskiej lek. Tomasza Olczyka.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Prospektywna ocena wskazań do leczenia 131 I u chorych na mikroraka brodawkowatego tarczycy po niecałkowitej resekcji tarczycy w randomizowanym,  jednoośrodkowym badaniu klinicznym" 
Promotor:  Prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb 
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Tomasz Gawlik
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska
                      Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński 
 
Godz. 12.00 obrona rozprawy doktorskiej mgr Iwony Makles-Kacy.
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena skuteczności  wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej obejmującej ćwiczenia sensomotoryczne u kobiet leczonych z powodu raka piersi"
Promotor:  Dr hab. n. k. f. Piotr Król, prof. AWF Katowice
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Marcin Kubeczko
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa
                     Dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO
 
 
Odbiór obu obron będzie można uzyskać za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego, używając podanego linka.