Jesteś tutaj

Centrum Onkologii w Gliwicach największym beneficjentem środków unijnych

Szanowni Państwo!

Ponad 44 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczono na zakup sprzętu i rozbudowę Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i Gliwicach. Dzięki tym środkom oba ośrodki onkologiczne zyskają nowoczesne zaplecze aparaturowe, a specjaliści narzędzia zapewniające pacjentom diagnostykę i leczenie na światowym poziomie. 

Pieniądze przyznane Centrum Onkologii w Warszawie w kwocie ponad 19 mln zł zostaną przeznaczone na rozbudowę Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (KEOiMN). Realizacja projektu pozwoli na podnoszenie jakości i dostępności udzielanych świadczeń w zakresie chorób nowotworowych poprzez modernizację i unowocześnienie bazy aparaturowej pionu radioterapii.
Z kolei Centrum Onkologii w Gliwicach otrzymało ponad 24,5 mln zł na sfinansowanie zakupu wraz z montażem dwóch najnowocześniejszych akceleratorów liniowych oraz na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z instalacją nowych akceleratorów w Zakładzie Radioterapii.
Jak poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, od 2016 roku na inwestycje w onkologii przeznaczono już około 1,5 mld zł. Za te pieniądze realizowanych jest 149 różnych projektów. 44 inwestycje sfinansowano z dotacji Ministra Zdrowia na kwotę 523 mln zł. 142 mln zł przeznaczono na dotację na sprzęt i aparaturę medyczną. Ze środków unijnych finansowanie otrzymały 23 inwestycje, których koszt ma zamknąć się kwota 408 mln zł. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych zrealizowane zostały 82 inwestycje na kwotę 531 mln zł.
Galeria: