Jesteś tutaj

CESORO-3 Technological and Biological Sunrise for Radiation Oncology

W dniach 6-8 października 2016 roku odbyła się w Ustroniu konferencja pn. Technological and Biological Sunrise for Radiation Oncology z udziałem najwybitniejszych specjalistów z dziedziny radioterapii, fizyki radiacyjnej i radiobiologii pochodzących z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Węgier, Włoch, Szwecji i Czech.  W konferencji udział wzięło 80 lekarzy i naukowców z kilkunastu ośrodków z całego kraju. W trakcie ponad 30 wykładów i prezentacji przedstawiono nowe technologie, koncepcje i osiągnięcia z zakresu współczesnej onkologii.
 
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach jako główny organizator sympozjum serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, współorganizatorom oraz sponsorom za udział oraz wsparcie tego wydarzenia stanowiącego wartościowe forum współpracy i wymiany doświadczeń z renomowanymi ośrodkami naukowymi i klinicznymi.