Jesteś tutaj

Czwarty międzynarodowy kurs Variana w Gliwicach


W dniach 9-12 kwietnia 2014 r., już po raz czwarty odbył się w Instytucie Onkologii w Gliwicach międzynarodowy kurs radioterapii Varian Advanced Imaging IGRT/RPM Clinical School.  Kurs odbywa się cyklicznie (trzy razy w roku), a nasze centrum jest jednym z kilku ośrodków w Europie (i jedynym w Polsce) prowadzącym takie szkolenie. W kursie udział wzięło 19 uczestników  z Włoch, Finlandii, Turcji, Indii, RPA i Hiszpanii. Przeprowadzone szkolenie poświęcone było dwóm zagadnieniom: IGRT - radioterapia sterowana obrazem oraz napromienianiu z użyciem bramkowania oddechowego. IGRT -  Image Guided Radiation Therapy jest wysokospecjalistyczną procedurą zapewniającą precyzyjną realizację planu leczenia w wyniku sprawdzenia i ewentualnej korekty pozycji chorego oraz objętości napromienianej bezpośrednio przed napromienianiem. Bramkowanie oddechowe jest z kolei techniką pozwalającą na dokładne napromienianie guzów ruchomych oddechowo. W przypadku obu tych technik, pionierem w Polsce jest instytut w Gliwicach.