Jesteś tutaj

dialog techniczny

Numer sprawy: DO/DZ-381-10-01/19 z dnia 25.04.2019 r. 
Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup wysokorozdzielczego systemu obrazowania z wykorzystaniem fluorescencji w ramach inwestycji zatytułowanej Wyposażenie Laboratorium Badań nad Strukturą i Funkcją Egzosomów dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach.