Jesteś tutaj

Dr hab. Elżbieta Nowara laureatką Wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy

Wyróżnienie Zasłużony Nauczyciel Lekarzy przyznawane jest członkom Śląskiej Izby Lekarskiej za wieloletnią, wybitną działalność i szczególne zasługi na polu kształcenia podyplomowego, w tym pełnienie funkcji kierownika specjalizacji. Kapituła przyznała Wyróżnienie Pani dr hab. Elżbiecie Nowarze, dla której wśród wielu obowiązków jednym z najważniejszych jest szkolenie przyszłych lekarzy onkologów oraz społeczna działalność dydaktyczna. W trakcie dotychczasowej pracy dr hab. Elżbiety Nowary, pod jej kierunkiem, 22 młodych lekarzy zdało egzamin specjalizacyjny w dziedzinie onkologii klinicznej. Dr hab. Elżbieta Nowara szkoli również  lekarzy specjalizujących się w chirurgii, radioterapii i ginekologii. Prowadzi także kursy w dziedzinie kardiologii, których tematem jest toksyczność onkologicznego leczenia systemowego dla układu krążenia. Była wykładowcą na zajęciach dla studentów VI roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dotyczących leczenia systemowego nowotworów złośliwych oraz diagnostyki i leczenia nowotworów układu chłonnego. Jako Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej  jest głównym pomysłodawcą, wykładowcą i organizatorem cyklicznych konferencji naukowych i szkoleniowych pn. „Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej” i „Onkologiczne Forum Dyskusyjne” kierowanych do lekarzy zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory złośliwe.