Jesteś tutaj

Fundusz rozwoju regionalnego


Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach zrealizował dwa projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3. – Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2. – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
 
Projekt pn. „Uruchomienie systemu stereotaktycznej radioneurochirurgii (4D- SRNCH) dla regionu Śląska” Dofinansowanie z EFRR ZPORR 

Projekt pn. „Instalacja pozytonowej tomografii emisyjnej PET z siecią dla Polski południowej” Dofinansowanie z EFRR ZPORR