Jesteś tutaj

Informacja Dyrekcji

Informuję, że 20 maja br. odbyła się w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie (COIW) Nadzwyczajna Rada Naukowa. W trakcie jej posiedzenia przyjęto następujące uchwały w najważniejszych sprawach:
•    Akceptacji bilansu finansowego za 2015 rok.
•    Akceptacji planu finansowego na 2016 rok.
•    Akceptacji wniosku Dyrektora COIW w sprawie powołania prof. Krzysztofa Składowskiego na Dyrektora Oddziału COI w Gliwicach.
•    Wyborów do Rady Naukowej kadencji 2016-20 i następującego podziału mandatów:
o    Samodzielni pracownicy naukowi – Warszawa 10, Gliwice 9, Kraków 6;
o    Pozostali pracownicy – Warszawa 1, Gliwice 1, Kraków 1.
•    Akceptacji wszczęcia wszystkich wnioskowanych przewodów doktorskich z COI/O w Gliwicach.

Komentarz
Zarząd COI dopuścił niewielki (do 5%) ujemny wynik bilansu finansowego w 2015 roku. Zostanie on pokryty w ramach własnych działań finansowych COI w Warszawie i Oddziału w Krakowie. Założenia budżetu 2016 zakładają zmniejszenie deficytu przynajmniej o 50%. Oddział w Gliwicach uzyskał w przyszłej Radzie Naukowej COI 5 mandatów więcej niż kiedykolwiek posiadał!