Jesteś tutaj

Infrastruktura i środowisko projekt 1


W ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 12.2 Inwestycja w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach realizuje projekt pt. „Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej w Polsce poprzez zakup nowego rezonansu magnetycznego dla Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach”.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 znajdują się na stronie:  www.pois.gov.pl.