Jesteś tutaj

Innowacyjna gospodarka projekt 1


W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG Priorytet 1.
Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program MPD, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach realizuje projekt pt. „Molecular Genomics, Transcriptomics and Bioinformatics in Cancer”.
 
Projekt dotyczy studiów doktoranckich, które będą prowadzone w ramach działalności Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej.