Jesteś tutaj

Innowacyjna gospodarka projekt 2


Tytuł projektu:
SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca.
 
Czas trwania projektu: 2010-2014
więcej szczegółów na stronie: http://cells.sccs.pl/
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.