Jesteś tutaj

Kongres fizyków medycznych tym razem odbył się w Gliwicach

Szanowni Państwo!

XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej po raz pierwszy w swojej historii odbył się w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” w Gliwicach. Jego motto - „Fizyka – Nadzieją Medycyny” – doskonale oddała tematykę tego spotkania, w którym udział wzięło prawie 200 specjalistów z całego kraju. Gościem specjalnym był dr Marco Brambilla, prezes EFOMP, kierownik Wydziału Fizyki Medycznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Novarze (Włochy) oraz w sześciu regionalnych szpitalach ogólnych.

Tematykę tegorocznego kongresu zdominowała radioterapia. W programie zaplanowano m.in. Sympozjum Konsultanta Krajowego ds. Radioterapii Onkologicznej prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego poświęcone radioterapii wysokiej precyzji i spotkanie Sekcji Radioterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Nie zabrakło również specjalistycznych wykładów na temat promieniowania niejonizującego, medycyny nuklearnej, diagnostyki obrazowej, sygnałów, informatyki medycznej i nanotechnologii.

Swoimi ośmioletnimi doświadczeniami w napromienianiu wysokiej precyzji patologii wewnątrzczaszkowych z licznie zgromadzonymi uczestnikami kongresu podzielił się prof. Mirosław Ząbek z warszawskiego Centrum GammaKnife. Wygłosił on również wykład na temat zastosowania radiochirurgii GammaKnife w napromienianiu guzów okolicy kąta mostowo-móżdżkowego oraz dna przewodu słuchowego wewnętrznego.

Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia byli: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Gliwice, Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej i Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.

 
Galeria: