Jesteś tutaj

Międzynarodowe sympozjum na temat terapii protonowej

Narodowy Instytut Onkologii  - Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach był gospodarzem międzynarodowego sympozjum poświęconego terapii protonowej, które odbyło się 3 listopada br., z udziałem wykładowców z Holandii, Włoch, Belgii, Szwecji, Czech, reprezentujących czołowe ośrodki europejskie mające doświadczenia naukowe oraz medyczne związane z protonoterapią. Polskie, blisko dziesięcioletnie, doświadczenie w tej dziedzinie przedstawiła prof. Renata Kopec z Centrum Cyklotronowego Bronowice (CCB) w Krakowie, działającego w ramach Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk – jednostki pionierskiej w zakresie protonoterapii w naszym kraju.
 
Sympozjum skierowane było do radioonkologów, fizyków medycznych i administratorów opieki zdrowotnej. Jego tematykę podzielono na trzy sesje związane z omówieniem obecnej sytuacji klinicznej w terapii protonowej w Europie, z planowaniem i przebiegiem protonoterapii, zwłaszcza w leczeniu nowotworów u dzieci, a także chorych na nowotwory mózgu, płuca i piersi, jak również z przyszłością i perspektywami tej metody leczenia.
 
- Podstawowym celem, jaki przyświecał temu spotkaniu jest ogromne zainteresowanie protonoterapią, jako technologią przyszłości, która różni się tym od konwencjonalnej radioterapii fotonowej, że do zniszczenia guza nowotworowego stosuje się wysokoenergetyczne wiązki protonów, co umożliwia bardzo precyzyjne dostarczenie dawki napromieniania w obszar guza i jej znaczną minimalizację poza tym obszarem, w tkankach zdrowych, co bardzo ogranicza ewentualne negatywne skutki terapii. Jesteśmy na początku dorobku naukowego i praktycznego w tej dziedzinie, a ponieważ Instytut Onkologii w Gliwicach zainteresowany jest stosowaniem tej metody, chcieliśmy szerzej przybliżyć tę tematykę – mówi Grzegorz Sieradzki, Dyrektor Działu Radioterapii w firmie TMS sp. z o.o., będącej współorganizatorem wydarzenia.
 
Sympozjum miało formułę hybrydową, ze stacjonarnym i wirtualnym udziałem uczestników z różnych ośrodków w kraju i za granicą.
 
Jego organizatorami były firmy: IBA, RaySearch Laboratories, TMS sp. z o.o. oraz Narodowy Instytut Onkologii - PIB Oddział w Gliwicach.
 
Przebieg sympozjum został zarejestrowany i wkrótce będzie dostępny w formie on-line, o czym z pewnością poinformujemy.