Jesteś tutaj

Obrony 14.02.2022

Szanowni Państwo.
 
Zapraszam Państwa na publiczne obrony  rozpraw  doktorskich, które odbędą się w dniu 14.02.2022 roku w Audytorium im. J. Święckiego, Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.
 
Godz. 11.00 obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Smolarza 
 
Tytuł rozprawy doktorskiej  „Scharakteryzowanie składu molekularnego egzosomów obecnych
w surowicy krwi pacjentów z wczesnym rakiem płuca"
 
Promotor :       Prof. dr hab. Piotr Widłak 
Recenzenci:    Prof. dr hab. Urszula Wojda
                        Prof. dr hab. Ryszard Smoleński
                        Dr hab. n. med. Jarosław Baran, prof. UJ
 
 
Godz. 12.15 obrona rozprawy doktorskiej lek. Barbary Michalik
 
Tytuł rozprawy doktorskiej  „Ocena klinicznego przebiegu, podłoża genetycznego, czynników prognostycznych i skuteczności różnych sposobów leczenia, celem dokonania próby standaryzacji  postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z rozpoznaniem raka przytarczyc"
 
Promotor :     Dr hab. n.med.  Beata Jurecka- Lubieniecka
Recenzenci:    Dr hab. n.med. Agata Bałdys-Waligórska
                        Prof. dr hab. Anhelli Syrenicz
 
Odbiór obu obron będzie można uzyskać za pośrednictwem komputera, używając poniższego linku:
 
https://youtu.be/Tqs5li5lImc