Jesteś tutaj

Onkologiczne Forum Dyskusyjne

Szanowni Państwo,
 
W dniach  24-25.04.2015 r. Śląski Oddział PTOK organizuje kolejne spotkanie 
„Onkologiczne Forum Dyskusyjne”
 
Miejsce:  HOTEL NATURA RESIDENCE  42-470 Siewierz, ul. Sucha 4

Temat spotkania : „Leczenie wspomagające chorych leczonych z powodu choroby nowotworowej.”
 
W trakcie spotkania przewidziana  jest sesja pt. „Prezentacja przypadków.”
Zwracam się z prośbą o przesłanie opisów przypadku z każdego ośrodka onkologicznego do dnia 31.03.2015 r. Wśród nadesłanych przypadków Komitet Naukowy wybierze 4 najciekawsze do przedstawienia w formie prezentacji ustnej (10- minutowa prezentacja).
O decyzji Komitetu Naukowego zostaną powiadomieni wszyscy, którzy zgłosili się do prezentacji. Prezentacje proszę nadsyłać na adres zobara@io.gliwice.pl
 
 
Z pozdrowieniami
 
Komitet Organizacyjny