Jesteś tutaj

Otwarcie Pracowni Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej, 4 listopada 2016 roku

Otwarcie nowej pracowni było okazją do organizacji konferencji pt. Radiologia interwencyjna w onkologii, w której uczestniczyli polscy i zagraniczni eksperci. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat możliwości, perspektyw oraz kierunków rozwoju radiologii zabiegowej w Polsce i na świecie. Postęp w diagnostyce obrazowej w ostatnich kilkudziesięciu latach jest ogromny. Nowe, coraz doskonalsze metody obrazowania sprawiły, że wiele chorób możemy rozpoznawać wcześniej i dokładniej. Coraz bardziej precyzyjna jest diagnostyka różnicowa dokonywana na podstawie obrazowania, co jest bardzo ważne dla rozpoczęcia właściwego leczenia lub podjęcia następnych kroków diagnostycznych. Różnicowanie zmian łagodnych i złośliwych za pomocą jak najmniej inwazyjnych metod jest bardzo ważne dla chorych na każdym etapie diagnostyki i leczenia. Jest to kluczowe np. przy ocenie skuteczności leczenia lub wczesnym rozpoznawaniu wznowy, ale także przy ocenie zmian pojawiających się u tych chorych w różnych narządach w trakcie czy po zakończeniu leczenia. Współczesne metody obrazowania, do których, obok metod określanych jako radiologiczne, należą także badania SPECT i PET pozwalają dokładnie określić stopień zaawansowania choroby, lepiej zaplanować zabieg operacyjny i radioterapię, ocenić odpowiedź na leczenie w trakcie chemioterapii, a także skuteczność leczenia. Zabiegi embolizacji i chemoembolizacji będą dostępne przede wszystkim dla pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi nowotworami wątroby. Drogę do wykonywania dotychczas niedostępnych procedur umożliwi, otwarta 4 listopada, Pracownia Radiologii Zabiegowej i Interwencyjnej. Pracownia wyposażona została w najnowocześniejszy system angiograficzny Allura Clarity.
 
„Współczesne angiografy zapewniają doskonałą jakość obrazu przy znacznie niższej dawce. Te kryteria były najistotniejszymi przy wyborze sprzętu do pracowni radiologii zabiegowej i interwencyjnej w Instytucie. Nowoczesny system modelowania i redukcji dawki promieniowania ma szczególne znaczenie w zabiegach wewnątrznaczyniowych, które często wymagają długiej ekspozycji na promieniowanie i wykonywania licznych angiografii. Wydajny system redukcji dawki promieniowania w każdym przypadku zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu” - tłumaczy Prof. dr hab. n. med. Barbara Bobek-Billewicz, Kierownik Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – Ośrodków wykonujących procedury radiologii interwencyjnej, zwłaszcza u chorych na nowotwory złośliwe, jest w Polsce zbyt mało. Zabiegi radiologii interwencyjnej w chorobach onkologicznych wykonywane są rutynowo tylko w kilku ośrodkach w kraju, w związku z tym dostępność do tych nowoczesnych metod leczenia nie jest wystarczająca. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że dzięki nowo otwartej pracowni zaproponujemy naszym chorym te metody leczenia. Co ważne, są to procedury zwykle mało inwazyjne, mogą być z powodzeniem stosowane u chorych nie kwalifikowanych do innych metod leczenia np. operacyjnego czy to z powodu lokalizacji nowotworu, czy stanu ogólnego pacjenta”.
Pacjenci będą kwalifikowani do zabiegów przez wielodyscyplinarny zespół lekarzy składający się z onkologów klinicznych, radioterapeutów, chirurgów i radiologów interwencyjnych tak, aby zawsze wybrać optymalne leczenie. W pierwszej kolejności szpital będzie wykonywał zabiegi chemoembolizacji. Chemoembolizacja jest zabiegiem polegającym na zamknięciu naczyń odżywczych guza za pomocą specjalnych mikrocząsteczek, które uwalniają chemioterapeutyk w obrębie nowotworu. Zamknięcie naczyń guza powoduje jego niedokrwienie, hipoksję i w końcu martwicę. Ogólnym wskazaniem do wykonania chemoembolizacji są zmiany nieoperacyjne. Brak możliwości leczenia chirurgicznego może wynikać z rozmiarów zmian nowotworowych, ich lokalizacji lub złego stanu ogólnego pacjenta, który może być także przeciwskazaniem do chemioterapii dożylnej. Dawka chemioterapeutyku podawana bezpośrednio do guza jest wielokrotnie mniejsza od dawki stosowanej dożylnie w leczeniu nowotworów, co skutecznie redukuje działania niepożądane leków.
 
„Jesteśmy dumni z możliwości zaoferowania naszym pacjentom tak nowoczesnej technologii. To szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych chorych, ponieważ doskonała jakość obrazu i jednocześnie obniżona dawka promieniowania poprawiają bezpieczeństwo
i skuteczność zabiegów”
- mówi dr n. med. Justyna Rembak–Szynkiewicz, radiolog.
 
Ponadto, system daje możliwość wykonywania rekonstrukcji trójwymiarowych czy fuzji obrazów badań obrazowych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i PET oraz ich prezentacja razem z obrazem angiografii, co ma szczególne zastosowanie w embolizacji guzów słabo unaczynionych. Możliwość dokładnego zobrazowania naczyń odżywczych nowotworu umożliwia szybsze dotarcie do zmiany. Inną ważną funkcją jest możliwość kontroli toru biopsji. Wszystkie te funkcje znacznie przyspieszają wykonywanie zabiegów i powodują poprawę bezpieczeństwa i skuteczności wykonywanych zabiegów. 

      
(fot. Michał Radochoński Projekt Kreatywny)