Jesteś tutaj

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr I

W dniu 14.12.2017 r. w Ministerstwie Zdrowia, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu Oddział w Gliwicach,
prof. K. Składowski podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 projektu pn. „Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr I”.

Całkowita wartość projektu wynosi 54 mln zł, wydatki kwalifikowane to 42,9 mln zł, dofinansowanie z EFRR stanowi 36,5 mn zł. Okres realizacji projektu: lipiec 2015 r. – wrzesień 2018 r. Projekt zakłada wymianę 3 akceleratorów oraz prace dostawcze w bunkrach.