Jesteś tutaj

Sprawozdanie z seminarium naukowego zorganizowanego w dniu 18 maja 2017 r.

Sprawozdanie z seminarium naukowego
zorganizowanego w dniu 18 maja 2017 r.
przez
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
oraz firmę
Varian Medical Systems Poland sp. z o.o.
 
 
W czwartek, 18 maja 2017 roku w Auli im. J. Święckiego na terenie Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez gliwicki Oddział Centrum Onkologii oraz firmę Varian Medical Systems Poland sp. z o.o., producenta zintegrowanych systemów do radioterapii onkologicznej.
 
Okazją dla zorganizowania seminarium była odbywająca się w tym dniu uroczystość oddania do użytku pierwszego w Polsce i trzeciego w Europie, najnowszego przyspieszacza wysokoenergetycznego EDGE™ firmy Varian Medical Systems Inc. To najbardziej precyzyjne obecnie urządzenie przeznaczone jest do ultraprecyzyjnej radiochirurgii stereotaktycznej zmian nowotworowych położonych wewnątrz i zewnątrzczaszkowo, szczególnie zaś w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. System EDGE realizuje napromienianie w najkrótszym czasie spośród wszystkich dostępnych na rynku urządzeń, z najwyższą precyzją dostępną przy aktualnym stanie rozwoju technologii medycznych. EDGE Radiosurgery System to także narzędzie do rutynowej radioterapii – także streotaktycznej - o najwyższym stopniu konformalności.
Seminarium zgromadziło blisko 100 uczestników z Gliwic i wielu innych ośrodków radioonkologicznych w Polsce i zostało poświęcone przeglądowi nowoczesnych sposobów radioterapii onkologicznej stosowanych na świecie. Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się z uczestnikami zaproszeni specjaliści z zagranicy: Prof. John Fiveash (Univ. of Alabama, Birmingham), Prof. Patrick Kupelian (UCLA i VMS), Luca Cozzi (Humanitas Hospital, Milan i VMS) oraz specjaliści z Gliwic: Prof. Rafał Tarnawski oraz Prof. Krzysztof Ślosarek.

Seminarium otworzył Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii w Gliwicach. Prof. Krzysztof Składowski powitał uczestników i zapowiedział zaplanowane podczas seminarium wykłady
W pierwszej prezentacji pt.: „CNS Radiosurgery: RapidArc to HyperArc – integration of NS and RSProf. John Fiveash omówił postępy w integracji radioterapii oraz neurochirurgii na przestrzeni ostatnich 20 lat i na tym tle przedstawił zalety dwóch najnowszych rozwiązań firmy Varian – RapidArc™ oraz HyperArc™, które umożliwiają znaczną poprawę skuteczności i bezpieczeństwa radiochirurgii, przy jednoczesnym ułatwieniu jej zastosowania u pacjentów.

W drugiej prezentacji pt.: „Powtórna radioterapia w leczeniu glejaków mózguProf. Rafał Tarnawski omówił mechanizmy biologicznego oddziaływania promieniowania jonizującego na tkanki mózgowia, w tym fotonów i protonów, przedstawił kluczowe czynniki poprawiające precyzję radioterapii (obrazowanie, unieruchomienie, planowanie 3D) oraz dokonał oceny własnych wyników radioterapii w grupie glejaków wielopostaciowych mózgu.

Prof. Patrick Kupelian w wykładzie pt.: „Hypofractionation for localized prostate cancer, including SBRT” dokonał bardzo ciekawego opisu zalet i wad różnych technik frakcjonowania radioterapii (frakcjonowanie konwencjonalne –> hipofrakcjonowanie –> SBRT/SRS) na podstawie wyboru publikacji z ostatnich 50 lat.

W czwartej prezentacji pt.: „Techniki radiochirurgii w Instytucie Onkologii w Gliwicach: 2001-2017Prof. Krzysztof Ślosarek przedstawił historię 15 lat własnych doświadczeń w COI Gliwice we wdrażaniu kolejnych technik radiochirurgicznych i na ich tle dokonał omówienia istotnych zalet zintegrowanego systemu EDGE™ oraz jego podzespołów.

Sympozjum zakończył Luca Cozzi z Humanitas Hospital w Rozzano, który szczegółowo omówił pochodzące z kilku ośrodków pierwsze wyniki zastosowania HyperArc™, pionierskiego narzędzia firmy Varian umożliwiającego na platformie EDGE™ radiochirurgię mnogich ognisk przerzutowych w obrębie mózgowia za pomocą łuków niewspółpłaszczyznowych.

Po udzieleniu przez prelegentów odpowiedzi na liczne zadawane im pytania Dyrektor Oddziału Centrum Onkologii w Gliwicach Prof. Krzysztof Składowski zamknął seminarium.