Jesteś tutaj

Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

W dniach 13–15 maja 2015 roku w Wiśle odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Organizatorem konferencji był Oddział Terenowy PSPO w Gliwicach. Patronat honorowy nad konferencją objął Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski, Dyrektor Centrum Onkologii-Instytutu Oddział w Gliwicach. Hasłem przewodnim konferencji była „Wieloaspektowość  onkologicznej opieki pielęgniarskiej”. Uroczystego otwarcia dokonała Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych – mgr Barbara Jobda, a w imieniu organizatorów Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – mgr Jolanta Tworowska. Wykład inauguracyjny zatytułowany  „Pielęgniarstwo onkologiczne – zawód z przyszłością” poprowadziła dr n. med. Anna Koper, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego.

Tematyką wykładów były problemy związane z pielęgnacją pacjentów onkologicznych, prezentacje przedstawiały najnowsze doniesienia naukowe oraz  postępowanie w codziennej praktyce klinicznej poparte obowiązującymi standardami.

Program konferencji podzielony był na kilka zasadniczych sesji, które obejmowały interdyscyplinarną opiekę na pacjentem w radioterapii, chirurgii onkologicznej i hematologii,  wielowymiarowość aspektów opieki onkologicznej, jak również edukację w praktyce zawodowej pielęgniarki onkologicznej. Każdej sesji towarzyszyło duże zainteresowanie, wysoka frekwencja i znakomita atmosfera, ożywione dyskusje przenosiły się  w przerwach z sali obrad do kuluarów. W programie konferencji nie zabrakło również praktycznych warsztatów szkoleniowych.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, udział w niej  wzięło ponad 300 osób z wielu ośrodków onkologicznych z całej Polski. Stanowiła  znakomitą okazję do podzielenia się sukcesami odnoszonymi w codziennej pracy, które bezpośrednio przekładają się na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pacjenta. Po zakończeniu, wszyscy uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili konferencję zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym, podkreślając ogromne znaczenie tego typu spotkań naukowych, które służą wymianie doświadczeń oraz są podpowiedzią nowych rozwiązań poszerzających horyzonty wiedzy. Świadczy o tym fakt, iż pielęgniarki mają obecnie zdecydowanie większe niż kiedyś poczucie wpływu na skuteczność terapii onkologicznej, poprzez realizowanie samodzielnych i twórczych rozwiązań problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych to już historia, ale mamy nadzieję, że jej naukowe treści oraz integracja środowiska pielęgniarek onkologicznych trwale zapiszą się w naszej pamięci.
Pragnę serdecznie podziękować za udział i zaangażowanie w konferencji wszystkim zaproszonym gościom, prelegentom oraz firmom, które aktywnie wsparły organizację tego przedsięwzięcia.
 
mgr  Jolanta Tworowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego