Jesteś tutaj

Studenckie Koło Naukowe NIO-PIB Gliwice

Szanowni Państwo!
 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach ma przyjemność ogłosić utworzenie Studenckiego Koła Naukowego.
Koło Naukowe jest skierowane do studentów medycyny lat I-VI. Rekrutacja odbędzie się w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową do Przewodniczącej Koła, Pani dr hab. n. med. Grażyny Kamińskiej-Winciorek, prof. NIO pod adres grazyna.kaminska-winciorek@io.gliwice.pl.


Zgłoszenie musi zawierać 4 pliki:
 • CV
 • Podpisana Klauzula Informacyjna (do pobrania poniżej)
 • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej)
 • Plik z odpowiedzią na poniższe pytania:
 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Dane kontaktowe
 • Zainteresowania naukowe
 • Obszar zainteresowań zgodny z działalnością Klinik i Zakładów NIO-PIB Gliwice
 • Średnia ze studiów
 • Lista krajowych i zagranicznych publikacji naukowych (wraz z linkami, jeżeli to możliwe) 
O dacie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

Liczba miejsc ograniczona!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dla uczestników