Jesteś tutaj

Sukces Badaczy NIO-PIB w Gliwicach

W dniu dzisiejszym Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki I konkursu na realizacje projektów obejmujących badania kliniczne niekomercyjne. Aż 3 projekty przygotowane przez Badaczy z Naszego Instytutu otrzymały dofinansowanie :

1. „Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny” – główny badacze dr hab. n. med. Tomasz Rutkowski

Przyznane dofinansowanie - 6 531 142,82 zł

2. „Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną transplantacją komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły mielodysplastyczne” -  Główny badacz Prof. Dr hab. n. med. Sebastian Giebel

Przyznane dofinansowanie - 3 115 422,05 zł

3. „Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20” – Główny Badacz Prof. Dr hab. n. med. Sebastian Giebel

Przyznane dofinansowanie- 13 935 161,60 zł

Serdecznie gratulujemy !!!