Jesteś tutaj

Szkolenie z systemu Acuity

W szkoleniu, które odbyło się w Zakładzie Radioterapii w dniach 15-19.12.2014 r. udział wzięły 4 osoby z Postgraduate Institute of Medical Education and Research w Chandigarh (Indie). W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z obsługą symulatora Acuity czyli aparatu rentgenowskiego z opcją stożkowej tomografii komputerowej o geometrii i sposobie regulowania wiązki promieniowania odpowiadającym aparatowi do leczenia. Urządzenie to umożliwia odtworzenie parametrów planu leczenia oraz ułożenia chorego na stole terapeutycznym w celu sprawdzenia ich poprawności. Szkolenie dotyczyło również nowoczesnych technik weryfikacji ułożenia chorych w trakcie leczenia (IGRT) oraz wdrożenia tzw. wirtualnej symulacji czyli sprawdzenia warunków napromieniania w czasie wykonywania tomografii komputerowej. W tym celu wykorzystuje się nowoczesne, dedykowane tomografy komputerowe wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i system laserów. Wdrożenie wirtualnej symulacji znacznie skraca proces przygotowywania chorych do radioterapii oraz zwiększa precyzję związaną z weryfikacją warunków leczenia

.