Jesteś tutaj

Telefony kontaktowe

Telefony kontaktowe

Dyrektor Oddziału 32 278 9618
Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Naukowych 32 278 8655
Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Klinicznych 32 278 9617
Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Lecznictwa Otwartego i Diagnostyki 32 278 8207
Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Finansów i Zarządzania 32 278 8201
Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Administracyjno-Technicznych 32 278 8201
Główny Księgowy 32 278 9603
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 32 278 9709
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 32 278 9185
Inspektor Ochrony Danych 32 278 9185
Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej 32 278 8013
Naczelna Pielęgniarka 32 278 9544
Pielęgniarka Epidemiologiczna 32 278 9527
Dział Finansowo-Księgowy 32 278 9603
Zespół Radców Prawnych 32 278 9877
Dział Promocji i Współpracy 32 278 8659
Wojewódzkie Biuro Rejestracji Nowotworów 32 278 9702
Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów 32 278 9752
Zakład Radiofarmacji i Obrazowania Laboratoryjnego PET 32 278 8544
Dział Analiz Bioinformatyczno-Biostatystycznych 32 278 9712
Dział Koordynacji Nauki i Badań Klinicznych 32 278 8655
Dział Projektów Naukowo-Badawczych 32 278 9686
Dział Aparatury Medycznej 32 278 9809
Dział Administracji 32 278 9512
Dział Nadzoru i Służb Technicznych 32 278 9183
Dział Żywienia 32 278 9111
Sekcja Transportu 32 278 9662
Sekcja ds. BHP 32 278 9661
Inspektor ds. OC 32 278 9185
Inspektor ds. Ppoż. 32 278 9608
Hotel 32 278 9211
Zakład Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa 32 278 9134
Pralnia 32 278 9125
Dział Centralnej Sterylizacji 32 278 9230
Dział Rejestru, Archiwum Medycznego i Obsługi Pacjenta 32 278 9417
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 32 278 8401
Dział Spraw Pracowniczych i Płac 32 278 9899
Dział Ekonomiczny – Sekcja Rozliczania Kontraktów 32 278 9651
Dział Ekonomiczny – Sekcja Rozliczania Kosztów 32 278 9613
Dział Organizacyjny 32 278 9176
Dział Kontraktów Medycznych i Programów Zdrowotnych 32 278 9759
Dział Informatyki 32 278 8356
Kancelaria i Archiwum 32 278 9653