Jesteś tutaj

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich

Członkowie Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu w piątek, 19 grudnia, w auli im. J. Świeckiego uroczyście wręczyli dyplomy doktora nauk pracownikom Instytutu Onkologii w Gliwicach, którzy owy stopień naukowy otrzymali w roku 2014. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskało w tym roku 7 osób, natomiast 5 pracowników naukowych Instytutu otrzymało stopień doktora habilitowanego. W uroczystości udział wzięli: Członkowie Komisji ds. Przewodów Doktorskich, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii – Instytutu, Dyrekcja i Profesorowie Instytutu w Gliwicach, Szambelan oraz zaproszeni goście. Wszystkim Doktorom oraz Doktorom habilitowanym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów oraz rozwoju na polu naukowym.