Jesteś tutaj

Varian Advanced Imaging IGRT/RPM Clinical School

Cyklicznie odbywający się międzynarodowy kurs Variana pn. „Varian Advanced Imaging IGRT/RPM Clinical School” już po raz szósty miał miejsce w Zakładzie Radioterapii w dniach 10 - 13 grudnia 2014 r. Ze względu na unikalny charakter stosowanych technik napromieniania Instytut Onkologii w Gliwicach jest jedynym ośrodkiem w kraju prowadzącym to szkolenie. Program kursu obejmuje zagadnienie IGRT - radioterapii sterowanej obrazem, systemu służącego wizualizacji narządów wewnętrznych chorego w celu  uzyskania zgodności prowadzonej terapii z planem leczenia, umożliwiającego skorygowanie pozycji chorego przed każdym seansem terapeutycznym, a tym samym zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędu geograficznego. Techniki IGRT są stosowane w napromienianiu nowotworów o różnej lokalizacji lecz największe znaczenie mają w przypadkach, w których precyzja napromieniania musi być bardzo wysoka (małe pola, obecność narządów krytycznych zlokalizowanych blisko napromienianej objętości, obszary gdzie występuje znaczna ruchomość narządowa lub gdy ułożenie pacjenta dostarcza problemów m.in. ze względu na wiek [dzieci] czy budowę anatomiczną).
Zastosowanie metody bramkowania oddechowego pozwala na podanie wysokich dawek promieniowania z oszczędzeniem otaczających struktur krytycznych dzięki uwzględnieniu ruchomości guza w trakcie cyklu oddechowego pacjenta podczas seansu terapeutycznego.
W VI edycji kursu uczestniczyło piętnastu lekarzy, fizyków oraz techników medycznych z Arabii Saudyjskiej, RPA, Niemiec, Turcji i Polski.