Jesteś tutaj

VIII Warszawska Konferencja Onkologiczna


 
Szanowni Państwo,
 
W imieniu Komitetu Naukowego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Warszawskiej Konferencji Onkologicznej. To już ósme spotkanie orgaznizowane wspólnie przez Narodowy Instytut Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Warszawska Konferencja Onkologiczna stała się rozpoznawalną i cenioną marką – zarówno pod względem wysokiej jakości merytorycznej, jak też jako jedno z ważniejszych spotkań środowiska onkologicznego.
 
Sesja Inauguracyjna Konferencji poświęcona będzie m.in. perspektywom działalności Instytutu Onkologii jako Państwowego Instytutu Badawczego. Omówione zostaną kierunki rozwoju nauk podstawowych, dokonania na płaszczyźnie współpracy krajowej i międzynarodowej, a także postępy w realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej. Pandemia spiętrzyła wyzwania stojące przed onkologią, uwypukliła słabości systemu i negatywnie odbiła się na tempie realizacji przyjętych założeń, dlatego Sesja Inauguracyjna stanowić będzie również przestrzeń wymiany wiedzy na temat kluczowych kwestii związanych z organizacją opieki onkologicznej w Polsce. Zgodnie z tradycją wygłoszony zostanie
również honorowy Wykład im. dr Bronisławy Dłuskiej, tym razem poświęcony roli medycyny regeneracyjnej w leczeniu nowotworów.
 
Sesję II otworzy tradycyjnie już uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2021 roku. Wręczone zostaną również dyplomy dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę doktorską 2021 roku, a także dyplom dla zwycięscy konkursu Best Original Paper Award czasopisma Nowotwory Journal of Oncology. Następnie pragniemy zaprezentować dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureata Nagrody Dyrektora za najlepszy doktorat.
 
Ostatnia Sesja poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów.
 
Serdecznie Państwa zapraszamy.
 
dr hab. n. med. Paweł Wiechno, prof. NIO-PIB
Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowego Instytutu Badawczego
 
 
 
Program konferencji oraz rejestracja umożliwiająca udział w spotkaniu online znajdują się na stornie www.wko.viamedica.pl