Jesteś tutaj

Wymiana akceleratorów liniowych etap 2 „Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr II”
 
Projekt pt. „Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap nr II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 
Przedmiotem Projektu jest wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych ogólnopolskiego szpitala, jakim jest Centrum Onkologii – Instytut w Gliwicach, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym.
Inwestycja polega na zakupie wraz z montażem 2 akceleratorów liniowych oraz prace adaptacyjne bunkrów związane z instalacją nowych akceleratorów w Zakładzie Radioterapii, dla zapewnienia kompleksowej, zindywidualizowanej, optymalnej diagnostyki i terapii onkologicznej.
Realizacja projektu pozwoli na rozwój Centrum Onkologii – Instytutu, Oddział w Gliwicach w obszarze leczenia onkologicznego w zakresie radioterapii. Realizacja projektu pozwoli na rozwój COI w Gliwicach w obszarze leczenia onkologicznego.
 
CELEM PROJEKTU:
jest wzrost jakości, dostępności i efektywności prowadzonego przez Instytut Onkologii w Gliwicach kompleksowego, zindywidualizowanego procesu leczenia onkologicznego w zakresie radioterapii, również dla mieszkańców spoza województwa śląskiego.
 
EFEKTY PROJEKTU:
-zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego procesu leczenia onkologicznego w zakresie radioterapii,
-podniesienie jakości i efektywności specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii i chorób nowotworowych,
-wzrost dostępu do świadczonych specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii,
-wzrost skuteczności w wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych, również dla mieszkańców spoza woj. śląskiego,
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 24 567 446,00 PLN
 
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 4 411 000,00 PLN

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl .

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowe/j Instytucji Zarządzającej  http://www.zdrowie.gov.pl/.