Jesteś tutaj

Wyniki konkursu na stanowisko pracy przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Szanowni Państwo!

Zakończyła się rekrutacja kandydatów do Wspólnej Szkoły Doktorskiej, którzy aplikowali do projektów doktorskich realizowanych w NIO-PIB w ramach grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

W roku akademickim 2020/21 do Wspólnej Szkoły Doktorskiej zostali przyjęci i otrzymają stypendia doktorskie finansowane ze środków projektów NCN następujący kandydaci:
  • mgr Agnieszka Będzińska,  tytuł projektu: Identyfikacja przy pomocy aktynomycyny D i nutliny-3a nowych genów regulowanych przez p53 (grant 2019/35/O/NZ5/02600, projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki),
  • mgr Katarzyna Wiktoria Mrowiec, tytuł projektu: Wykorzystanie profilu metabolitów surowicy w ocenie ryzyka zachorowania na raka piersi (grant 2019/34/H/NZ7/00503, projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
  • mgr Dagmara Szeliga, tytuł projektu:  Mechanizm uwrażliwiającego działania niskich dawek frakcyjnych (LDFRT) na paklitaksel i karboplatynę w komórkach raka narządów głowy i szyi (grant 2019/35/O/NZ3/03039, projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki).