Jesteś tutaj

Wyniki postępowań

Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-1-37/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/08/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1– 35 /21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/08/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-34/21

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw oraz mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/08/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1–28/21

Sukcesywne dostawy zestawów do przygotowania roztworu DOTATATE galu 68 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

30/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/21

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/21

Sukcesywne dostawy  odczynników wraz z dzierżawą aparatu  do identyfikacji i lekowrażliwości  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

21/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-32/21

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/07/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-23/21

Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatury dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/21

Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych oraz jaj dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-25/21

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/21

Sukcesywne dostawy odczynników, szybkich zestawów histochemicznych, materiałów zużywalnych, akcesoriów laboratoryjnych, podłoży mikrobiologicznych oraz dzierżawa wyposażenia i testów do diagnostyki manualnej dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

18/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/21

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/06/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1- 3/21

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

31/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-17/21

Sukcesywna dostawa leków dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

21/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-15/21

Sukcesywne dostawy kontrastu do MR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-10/21

SUKCESYWNE DOSTAWY  LEKÓW DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

14/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-13/21

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin oraz pieczywa i wyróbów cukierniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

10/05/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-12/21

Sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych oraz odczynników do cytowirówki barwiącej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

28/04/2021 Dostawy
DO/DZ–381–1–11/21

Sukcesywne dostawy generatorów 68Ge/68Ga wraz z eluentami dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego oddziału w Gliwicach.

23/04/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-4/21

Sukcesywne dostawy asortymentu przeznaczonego do stabilizacji pacjentów w radioterapii  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

19/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-5/21

DZIERŻAWA APARATÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO DO WYKONYWANIA  OZNACZEŃ MOLEKULARNYCH METODĄ RT-PCR WRAZ Z  SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WW APARATÓW DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE, PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

17/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-1/21

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych  wraz z dzierżawą  zintegrowanych systemów immuno-biochemicznych oraz automatycznej  linii transmisyjnej  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/02/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-178/20

ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU PLANOWANIA RADIOTERAPII NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-179/20

ZAKUP APARATU RTG DO ZDJĘĆ PŁUCNO-KOSTNYCH  DLA ZAKŁADU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-170/20

Dostawa automatycznego systemu zamkniętego do diagnostyki techniką ilościowego PCR,  aparatu do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym, analizatora mikrobiologicznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-180/20

Doposażenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w sprzęt

24/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-166/20

Dostawa cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-174/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-159/20

Zakup łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-173/20

Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-171/20

Dostawa echokardiografu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytut Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-158/20

Przedłużenie posiadanych licencji wraz z zakupem wsparcia technicznego na system DLP firmy Fidelis lub dostarczenie systemu równoważnego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału  w Gliwicach 

02/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-164/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

24/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-155/20

Dzierżawa aparatu do biopsji gruboigłowych wspomaganych próżnią wraz ze sprzętem jednorazowym do pobierania wycinków oraz sukcesywna dostawa zestawów do biopsji pod kontrolą MR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

06/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-152/20

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-138/20

Zakup systemu do radioterapii śródoperacyjnej wraz ze zintegrowanym systemem do planowania leczenia opartym o promieniowanie fotonowe dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-151/20

Sukcesywna dostawa rękawic nitrylowych, bezpudrowych, diagnostyczno-ochronnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-136/20

Sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do wykonywania oznaczeń Chromograniny A (CgA) w surowicy dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

12/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-144/20

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

12/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-91/20

Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-127/20

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania badań koagulologicznych  dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

16/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-118/20

Sukcesywne dostawy odczynników do NGS, molekularnej diagnostyki onkohematologicznej, zestawów  do monitorowania ekspresji BRC-ABL oraz przeciwciał dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego,
Oddziału w Gliwicach

08/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-108/20

Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych oraz dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do barwień IHC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowwego Instytutu Badawczego

01/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-94/20

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-97/20

Sprzedaż energii elektrycznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-70/20

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej i architektury technicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach  w ramach projektu ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

17/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-88/20

Sukcesywne dostawy  odczynników do oznaczania mutacji w genach BRCA ½ oraz zestawów do izolacji kwasów nukleinowych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

08/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-86/20

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-67/20

Sukcesywne dostawy  odczynników i materiałów zużywalnych oraz peptydu, materiałów i odczynników wykorzystywanych do syntezy radiofarmaceutyków znakowanych izotopem 68Ga dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

05/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-68/20

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów  do badania hormonów i białek oraz 5 fluorouracylu w osoczu krwi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

05/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-30/20

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-39/20

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

26/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-31/20

Sukcesywna dostawa mikrosfer opłaszczonych radioaktywnym izotopem dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-28/20

Sukcesywne dostawy Radium-223 dichloride dla Narodowego Instytutu Onkologii im.  Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

09/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-27/20

Sukcesywne dostawy leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-18/20

Dzierżawa analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów i genów oporności na antybiotyki z materiału klinicznego metodą Multiplex PCR wraz
z dostawą zestawów dla Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału
w Gliwicach

03/03/2020 Dostawy
DO/DZ – 381–1 – 24/ 21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospektywne, wieloośrodkowe badanie randomizowane (Thyropred2 – LIMIT)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/07/2021 Usługi
DO/DZ-381-1-22/21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. "Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)" dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/06/2021 Usługi
DO/DZ–381–1– 6 /21

Świadczenie usług serwisowych i testów specjalistycznych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/05/2021 Usługi
DO/DZ – 381–1 – 8/ 21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospektywne, wieloośrodkowe badanie randomizowane (Thyropred2 – LIMIT)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/05/2021 Usługi
DO/DZ – 381–1 – 9/ 21

Modernizacja 6 dźwigów szpitalnych typu BT 16/10 linowe produkcji KONE zainstalowanych w budynku Klinik  oraz ich konserwacja  i naprawy w okresie gwarancji  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/04/2021 Usługi
DO/DZ – 381–1 – 7/ 21

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, 54 miesięcznego monitorowania badania klinicznego oraz przygotowania raportu końcowego dla niekomercyjnego badania klinicznego pn. „Indukcyjne leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego regionu głowy i szyi z zastosowaniem jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/04/2021 Usługi
DO/DZ-381-1-160/20

Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi Zakładu Patologii Nowotworów wraz z integracją z posiadanym systemem szpitalnym Asseco AMMS dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

24/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-150/20

Świadczenie usług serwisowych i przeglądów linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/11/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-137/20

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, 60 miesięcznego monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego  pn.: „Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

18/09/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-117/20

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji, 60 miesięcznego monitorowania oraz przygotowania raportu końcowego niekomercyjnego badania klinicznego  pn.: „Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny” dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

28/08/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-85/20

Świadczenie usługi serwisowej aparatu rtg Philips Allura Clarity s/n: 001073 dla DL/ZRDO NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

31/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-83/20

Usługa przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz 48-miesięcznego monitorowania niekomercyjnych badań klinicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego
Oddziału w Gliwicach
 

29/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-84/20

Wdrożenie i integracja e-Usług dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach w ramach projektu ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

17/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-79/20

Świadczenie usług serwisowych przyspieszaczy True Beam s/n: 1276, 2411, 2804 oraz symulatora radioterapeutycznego Acuity Platinum s/n 223 wraz z systemem synchronizacji oddechowej dla Zakładu Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-71/20

Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/07/2020 Roboty
Postępowania o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-TPbn-381-2-62/21

Dostawa ultrawirówki dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/09/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn-381–2– 61/21

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

10/09/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 – 57 / 21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP i innych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

31/08/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-60/21

Sukcesywne dostawy szybkich zastawów histochemicznych oraz formaldehydu dla Narodowego  Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

30/08/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-58/21

Dostawa aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/08/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 44/21

Sukcesywne dostawy opatrunków, zestawów operacyjny do laparoskopii, zestawów operacyjnych do zabiegów rekonstrukcyjnych, zestawów rewizyjnych do zabiegów rekonstrukcyjnych dla NIO-PIB Oddz. w Gliwicach.

12/08/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-53/21

Sukcesywna dostawa niegazowanej wody źródlanej dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach,

27/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-54/21

Zakup oleju napędowego i benzyny dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/07/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–51/21

Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-52/21

Dostawa sprzętu pomiarowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-47/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

01/07/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-49/21

Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

24/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPBN -381–2– 48/21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-43/21

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-40/21

Dostawa elektrokardiografów, detektorów półprzewodnikowych oraz lamp zabiegowych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

16/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-33/21

Wymiana drzwi do kabin K4 i K5 dla Zakładu Brachyterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

10/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 41/21

Zakup serwerów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

07/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-28/21

Dostawa sprzętu pomiarowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 30/21

Dostawa, zaprogramowanie i uruchomienie wraz z niezbędnym osprzętem stacji operatorskiej, aplikacji wizualizacji SSP oraz SSWiN i KD, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej instalacji dla  NIO-PIB Oddziału w Gliwicach.

02/06/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-42/21

Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

01/06/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–38/21

Dostawa aparatów cyfrowych USG do oceny szyi, nadnerczy i jamy brzusznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-36/21

Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPECT/CT, PET/CT dla NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

20/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-32/21

Dostawa stacji dokujących, pomp strzykawkowych oraz pomp objętościowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/05/2021 Dostawy
DO/DZ–TPBN -381–2– 39/21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn -381-2-37/21

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych, zestawów do izolacji DNA oraz odczynników do biologii molekularnej

19/05/2021 Dostawy
DO/DZ–TPBN–381–2–35/21

Sukcesywne dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/05/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 34/21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

05/05/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn- 381-2-21/21

Sukcesywne dostawy odczynników,  sond FISH do diagnostyki hematologicznej, sterylnych końcówek  do pipet  oraz podłoży do rozmazów cytologicznych, odczynników i materiałów zużywalnych do zamkniętego systemu barwienia  dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego,

29/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-29/21

Zakup zautomatyzowanego wysokoprzepustowego systemu preparacji próbek biologicznych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej NIO-PIB Oddziału w Gliwicach

27/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-26/21

Dostawa elektrokardiografów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach 

23/04/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn–381–2–27/21

Sukcesywne dostawy odczynników do izolacji kwasów nukleinowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

21/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-23/21

Zakup samochodu osobowego dla dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-14/21

Dostawa aparatów ultrasonograficznych dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – 1 szt. oraz Zakładu Patologii Nowotworów – 1 szt. 

16/04/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 19 / 21

Wymiana 2 sprężarek w agregacie wody lodowej AERMEC TBX 3502 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-22/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/04/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –18 / 21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Działu Centralnej Sterylizacji Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-20/21

Zakup zautomatyzowanego wysokoprzepustowego systemu preparacji próbek biologicznych dla Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

09/04/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-17/21

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI dla NIO-PIB O/Gliwice

29/03/2021 Dostawy
DO/DZ-381-TPbn-381-2-9/21

Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

09/03/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 16 / 21

Sukcesywne dostawy zestawów do oznaczania mutacji somatycznych, odczynników do biologii molekularnej oraz materiałów zużywalnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

04/03/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –15 / 21

Sukcesywne dostawy odczynników do ekstrakcji i detekcji wirusa brodawczaka ludzkiego -DNA HPV, materiały zużywalne oraz dzierżawa aparatu do izolacji DNA wirusa HPV- wchodzącego w skład platformy Cobas 4800 dla Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego, Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-12/21

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 13 / 21

Sukcesywna dostawa generatorów molibdenowo-technetowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/03/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –11 / 21

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

24/02/2021 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 6 / 21

Sukcesywna dostawa akumulatorów do urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/02/2021 Dostawy
DO/DZ-TPbn-381-2-4/21

Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i testów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/02/2021 Dostawy
DO/DZ – TPbn- 381–2 –5 / 21

Sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

 

09/02/2021 Dostawy
DO/DZ-381-1-184/20

Sukcesywne dostawy opakowań jednorazowych biodegradowalnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

31/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-181/20

Sukcesywne dostawy radiofarmaceutyku 18 F Fludeoksyglukozy (FDG) dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-120/20

Dostawa aparatu do densytometrii kostnej z oprogramowaniem do  analizy struktury kości dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-177/20

Sukcesywna dostawa druków medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-169/20

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-183/20

Wymiana zespołu sprężarek bezolejowych sprężonego powietrza na potrzeby napędu automatyki dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-167/20

Dostawa filmów dozymetrycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

22/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-153/20

Dostawa urządzeń medycznych dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-165/20

Dostawa kolumny endoskopowiej – toru wizyjnego dla I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/12/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-161/20

Zakup akcesoriów informatycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-163/20

Sukcesywne dostawy zestawów ELISA,  jednorazowych układów oddechowych, kieliszków do leków, odczynników i materiałów kontrolnych do oznaczania przeciwciał  SARS-CoV-2 IgM oraz sprawdzianów zewnątrzlaboratoryjnych  dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

06/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-148/20

Zakup bakteriobójczych lamp przepływowych do dekontaminacji powietrza dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/11/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-162/20

Dostawa sterylizatora parowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-154/20

Dostawa pościeli szpitalnej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

27/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-109/20

Dostawa sterylizatora parowego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-133/20

Wymiana zespołu sprężarek bezolejowych sprężonego powietrza na potrzeby napędu automatyki dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowania laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-147/20

Dostawa urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-141/20

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Działu Nadzoru i Służb Technicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

02/10/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-139/20

Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-134/20

Dostawa sprzętu i narzędzi medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-128/20

Sukcesywna dostawa leku Lenvima dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-115/20

Zakup wózków dla Klinik i Zakładów Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-131/20

Dostawa sprzętu i materiałów eksploatacyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

11/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-112/20

Sukcesywna dostawa źródeł do aparatów HDR wraz z obsługą serwisową urządzeń dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

09/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-124/20

SUKCESYWNE DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ, OBUWIA ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH

04/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-130/20

Dostawa tekstyliów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

02/09/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-126/20

Sukcesywna dostawa leku Larotrecytynib dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

28/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-122/20

Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-121/20

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
 

20/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-116/20

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych oraz artykułów różnych dla Działu Żywienia Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-111/20

Sukcesywna dostawa leków dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-114/20

Zakup stacji oraz monitorów diagnostycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-103/20

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-113/20

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach             

05/08/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-93/20

Doposażenie Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-100/20

Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-95/20

Dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-101/20

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-77/20

Dostawa i montaż mobilnego urządzenia do ciągłej dezynfekcji wodą wysokoozonowaną oraz do płukania i dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń wewnętrznej instalacji wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-99/20

Dostawa serwerów DHCP/DNS/NTP wraz z 36 miesięczną gwarancją dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

16/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-89/20

Sukcesywne dostawy  odczynników oraz zestawów do oznaczania mutacji somatycznych w bloczkach parafinowych dla Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

10/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 78/20

Dostawa tekstyliów dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

09/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-90/20

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

08/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-82/20

Zakup kolumn chromatograficznych oraz sukcesywne dostawy  materiałów zużywalnych oraz produktów do analizatorów, termocyklera oraz zgrzewarki będących w posiadaniu Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

02/07/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-73/20

Sukcesywna dostawa bronchoskopów i monitorów do bronchoskopii dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-80/20

Zakup aparatu do detekcji /amplifikacji wirusów oraz bakterii w systemie otwartym metodą rtPCR dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

29/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-64/20

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 81/20

Zakup sekwencji: CS TOF, CS SPACE, CS SEMAC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

23/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-76/20

Sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

15/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-74/20

Sukcesywna dostawa akcesoriów endoskopowych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziałuw Gliwicach.

08/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-75/20

Zakup źródeł kalibracyjnych i markerów do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów PET/CT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/06/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-69/20

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz sprzętu gospodarczegodla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-42/20

Dzierżawa wstrzykiwacza kontrastu do badań TK wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-41/20

Sukcesywne dostawy cewników naczyniowych oraz zamkniętych systemów dostępu naczyniowego bez mechanicznych części dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, 
Oddziału w Gliwicach

22/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-52/20

Dostawa narzędzi i sprzętu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 59/20

Zakup źródeł kalibracyjnych i markerów do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów PET/CT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

21/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-66/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych w butlach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

20/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 65/20

Sukcesywne dostawy leku Nilotynib dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

18/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-63/20

Dostawa sprzętu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

13/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-47/20

Sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

12/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 62/20

Sukcesywna dostawa leku Regorafenib dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

11/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 51/20

Sukcesywne dostawy mrożonek warzywnych i garmażeryjnych oraz jaj dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

04/05/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-57/20

Dostawa oprogramowania do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniowania ​ dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach,

29/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 56/20

Zakup sekwencji: CS TOF, CS SPACE, CS SEMAC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

24/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-54/20

Dzierżawa analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów i genów oporności na antybiotyki z materiału klinicznego metodą Multiplex PCR wraz z dostawą zestawów dla Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału  w Gliwicach

16/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 50/20

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących firmy OKI dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

14/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 46/20

Zakup sekwencji: CS TOF, CS SPACE, CS SEMAC dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

08/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-43/20

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i mieszanek gazowych w butlach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

07/04/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-19/20

Dostawa oprogramowania do wyliczania liczby jednostek monitorowych i dawki w wybranych punktach dla obliczonych przez system planowania leczenia warunków napromieniowania ​ dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

30/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1- 34/20

Zakup syntetyzera automatycznego do syntezy radiofarmaceutyków na bazie izotopu 18F dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

23/03/2020 Dostawy
DO/DZ–381–1–20/20

Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu endoskopowego oraz kompresów gazowych z nitką radiacyjną dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/03/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-29/20

Sukcesywna dostawa wag precyzyjnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/02/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-26/20

Dostawa urządzeń dla Pralni Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/02/2020 Dostawy
DO/DZ-381-1-14/20

Dostawa gazów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/02/2020 Dostawy
DO/DZ–381–1–15/20

Sukcesywne dostawy jałowej soli fizjologicznej w gotowych sterylnych strzykawkach dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

27/01/2020 Dostawy
DO/DZ–TPbn -381–2– 50/21

Świadczenie usług serwisowych mammografu cyfrowego Selenia Dimension prod. Hologic dla Narodowego Instytutu Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie-Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

26/07/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-55/21

Świadczenie usług wykonywania przeglądów i walidacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

22/07/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-24/21

Wykonanie wzorcowania mierników aktywności, rejestratorów temperatury oraz sprawdzenie środków ochrony przeciwporażeniowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/06/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-31/21

Usługa wykonywania analiz mikrobiologicznych dla Zakładu Radiofarmacji i Obrazowana Laboratoryjnego PET Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego  Oddziału w Gliwicach

13/05/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-25/21

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/04/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-7/21

Świadczenie usług serwisowania oraz napraw urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/03/2021 Usługi
DO/DZ – TPbn- 381–2 – 2 / 21

Serwis pogwarancyjny IntelliSpace Portal oraz hardware dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/03/2021 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-8/21

Wykonanie wzorcowania / kalibracji przyrządów pomiarowych i urządzeń oraz odczytu dawek indywidualnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

23/02/2021 Usługi
DO/DZ–TPbn -381–2– 1 / 21

Usługa 36 miesięcznego serwisu pogwarancyjnego, z uwzględnieniem wymaganych przez producenta przeglądów i czynności serwisowych, dla infrastruktury obsługującej serwerownie oznaczoną jako MDF_02 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

09/02/2021 Usługi
DO/DZ-381-1-182/20

Świadczenie usług serwisowych rezonansu magnetycznego Vida dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-188/20

Świadczenie usług przeglądów aparatury medycznej oraz świadczenie usług serwisowych aparatu miniSeq firmy Illumina dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

30/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-106/20

Wykonanie wzorcowania/kalibracji przyrządów pomiarowych i urządzeń oraz odczytu dawek indywidualnych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

10/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-172/20

Świadczenie usług przeglądów aparatury medycznej oraz świadczenie usług serwisowych aparatu miniSeq firmy Illumina dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

09/12/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-156/20

Usługi przeglądów okresowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/11/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-157/20

Świadczenie usług dezynfekcji fumigacyjnej na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

04/11/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-105/20

1. przegląd i konserwacja 9 szt. sterowników PLC wraz z szafami sterowniczymi, 2. konserwacja, legalizacja oraz naprawa SSWiN, 3. konserwacja, legalizacja i naprawa SSP, DSO, systemu oddymiania oraz SGG wraz z systemem wczesnej detekcji dymu dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

14/10/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-142/20

Świadczenie usług serwisowych linii produkcyjnej radiofarmaceutyków dla Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

01/10/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-123/20

Usługi przeglądów okresowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/08/2020 Usługi
DO/DZ-381-1- 110/20

Świadczenie usług serwisowych systemu Vision RT zainstalowanego w przyspieszaczu EDGE dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

12/08/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-92/20

Usługa całodobowej obsługi wymiennikowni wraz z przeprowadzeniem konserwacji, przeglądów instalacji i urządzeń oraz usuwaniem bieżących awarii wymiennikowni ciepła, przepompowni kondensatu oraz węzłów redukcyjnych w pralni
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

24/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-87/20

Usługi przeglądów okresowych urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

17/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-72/20

Konserwacja i naprawa wind zainstalowanych w budynkach  Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

03/07/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-58/20

Świadczenie usług serwisowych i napraw bieżących oraz wulkanizacja i wymiana ogumienia  pojazdów samochodowych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

06/05/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-32/20

Sukcesywny wywóz odpadów od Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

26/03/2020 Usługi
DO/DZ-381-1-17/20

Świadczenie serwisu pogwarancyjnego z uwzględnieniem przeglądów dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w serwerowniach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

07/02/2020 Usługi
DO/DZ-TPbn-381-2-64/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla NIO-PIB

28/09/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-59/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych  dla  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

18/08/2021 Roboty
DO/DZ-TPbn-381-2-46/21

Przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych

13/07/2021 Roboty
DO/DZ-381-1-145/20

Remont i przebudowa części pomieszczeń dawnego punktu gastronomicznego na zespół administracyjno-biurowy w segmencie M1 Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

29/10/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-129/20

Przebudowa pomieszczeń bloku operacyjnego celem utworzenia nowej sali operacyjnej nr 7 dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach

13/10/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-132/20

Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą elementów dachu Budynku Głównego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

10/09/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-107/20

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

25/08/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-61/20

Wykonanie remontów budynków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

07/08/2020 Roboty
DO/DZ-381-1-55/20

Remont i przebudowa I Kliniki Radioterapii I Chemioterapii ( VIII Pietro Budynku Kliniki) Narodowego Instytutu Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

19/05/2020 Roboty
Konkursy ofert
Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Typ zamówienia
DO/DZ-381-9-3/21

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

13/08/2021 Usługi
DO/DZ-381-9-2/21

Badania laboratoryjne

02/08/2021 Usługi
DO/DZ-381-9-1/21

CZYNNOŚCI POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH DLA  NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE,  PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO
ODDZIAŁU W GLIWICACH

10/02/2021 Usługi