Jesteś tutaj

X Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej pt. „ Postępy w Onkologii ”

Szanowni Państwo,
z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na dziesiąte, można nazwać jubileuszowe,  spotkanie całej społeczności onkologicznej, organizowane przez Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej przy wsparciu, pomocy i ofiarności wielu osób, które rozumieją potrzebę edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W programie konferencji przewidziane są wykłady, które wygłoszą goście specjalni konferencji, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Gwarantuje to ciekawy program i wysoki poziom merytoryczny tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tematyka sesji oraz dyskusje z udziałem szerokiego grona specjalistów sprawią, że konferencja dostarczy Państwu okazji do owocnej wymiany poglądów i pogłębienia wiedzy potrzebnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji w codziennej pracy.
 
Wzorem dotychczasowych spotkań w trakcie Konferencji planujemy zorganizowanie sesji plakatowej .Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i prosimy zgłaszanie streszczeń (maksymalnie 300 słów)  doniesień do dnia 28.09.2014 na adres :  zobara@io.gliwice.pl . Streszczenia prac po zaakceptowaniu przez Komitet Naukowy zostaną zamieszczone w programie Konferencji.
 
Plakaty ( o wymiarach 90 x 120 cm) będą prezentowane przez cały czas trwania konferencji. Za najlepsze prezentacje plakatowe przewidujemy cenne nagrody.
 
 PROGRAM Konferencji oraz „Formularz Zgłoszenia”  zamieszczony na stronie naszego stowarzyszenia.
 
Więcej informacji na naszej stronie internetowej  www.ssok.pl,
lub pod numerem telefonu  32 278 87 17 w godz. od 8.oo-14.oo codziennie od poniedziałku do piątku.
Miejsce Konferencji :
Hotel  „STOK ”
43-460 Wisła, ul.Jawornik 52 a

Serdecznie  wszystkich zapraszamy

w imieniu
Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Przewodniczący Śląskiego Oddziału PTOK
Dr n.med.  Elżbieta Nowara