Jesteś tutaj

​XXI Konferencja „Gliwickie Spotkania Naukowe”

XXI Konferencja „Gliwickie Spotkania Naukowe”

W dniach 17-18 XI 2017 r. odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej już dwudziesta pierwsza edycja cyklu konferencji pn. Gliwickie Spotkania Naukowe. Konferencja ta stanowi ważną platformę wymiany informacji między polskimi naukowcami - przede wszystkim naukowcami regionu śląskiego i pracownikami naukowymi z wiodących ośrodków na całym świecie.
Już od wielu lat stałymi organizatorami konferencji są Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach i Politechnika Śląska. 
W tym roku w konferencji uczestniczyło 225 osób, pomiędzy nimi 30 wykładowców z Polski i zagranicy (z Anglii, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Niemiec, USA i Kanady). Oprócz pracowników naukowych w konferencji od dawna uczestniczą studenci starszych lat studiów i doktoranci.
Tematyka konferencji od początku związana jest z komórkowymi mechanizmami regulacyjnymi, które rządzą ekspresją genów w przebiegu prawidłowych i patologicznych procesów na poziomie komórki i organizmu. W tegorocznych Spotkaniach tematyka poszczególnych sesji i doniesień plakatowych koncentrowała się wokół zagadnień związanych z rolą egzosomów w fizjologii i patologii nowotworów, zastosowania komórek macierzystych w medycynie, w biologii radiacyjnej i odpowiedzi na stres w nowotworach oraz analizą nowych markerów molekularnych i ich zastosowań w medycynie.

Konferencja podzielona była na sześć sesji:
Sesja I: Exosomes and Intracellular Communication
Sesja II: Stem Cells and Regenerative Medicine 
Sesja III: Bioinformatics in Omics
Sesja IV: Stress Response and Cancer
Sesja V: Radiation Biology and Medicine
Sesja VI: Molecular Biomarkers